Våra förtroendevalda

– Kommunfullmäktigegruppen –


Christopher Dywik, Melltorp
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun
Vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämnd
Vice Ordförande i Servicenämnden
Vice Ordförande i Stiftelsen Kalmar Länsmuseum
Vice Ordförande i Jenny Nyström och Curt Stoopendals stiftelse
Vice Ordförande i Lokala Pensionärsrådet i Södermöre.
Ledamot av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige
Ledamot i Water Forum (Arbetsgrupp för vattenfrågor inom EuroRegion Baltic).
Ersättare i SKL, Pensionärsrådet, Tillgänglighetsrådet
Ersättare i Övervakningsnämnden och Brottsförebyggande rådet.

Kontakt: Christopher.dywik@kristdemokraterna.se, 072-31 340 92


Carolina Almeborg, Lindsdal
Ledamot av Kalmar Kommunfullmäktige.
Kontakt: Carolina.almeborg@kristdemokraterna.se

Alexander Krasnov, Sandås
Ledamot av Kommunfullmäktige
Ledamot i Kultur- och Fritidsnämnden.
3:e ersättare i Regionfullmäktige.

Kontakt: alex_krasnov@hotmail.com


Fredrik Sjömar, Sandås
Ersättare i Kommunfullmäktige
Ersättare i Utbildningsnämnden.

Kontakt:fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se, 070-35 89 832


Karin Karlsson, Getingen
Ersättare i Kommunfullmäktige.
Ledamot i Kalmarsunds gymnasieförbund
Ersättare i KSRR
Ledamot i Donationskommittén för samfonder m.m. 

Kontakt: karin.e.karlsson@kristdemokraterna.se

Nästa sida >>>