Våra förtroendevalda

– Kommunfullmäktigegruppen –

dywik
Christopher Dywik, Melltorp
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommun.
Vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämnd och Kalmar Länsmuseums styrelse.
Ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kontakt: Christopher.dywik@kristdemokraterna.se, 072-31 340 92
Hemsida: Dywik.se

 

bengt-olof
Bengt-Olof Roos, Lindsdal
Ledamot i Kalmar kommunfullmäktige. Vice Ordförande i KIFAB.
Kontakt: bengt-olof.roos@tanketornet.se, 070-63 37 925

 

lennart
Lennart Lindstedt, Trekanten
Ersättare i Kalmar Kommunfullmäktige och ledamot i Kalmarhems styrelse.
Kontakt: lennlind@live.se

 


Fredrik Sjömar, Sandås
Ersättare  i Kalmar Kommunfullmäktige och i Kultur- och fritidsnämnden
Kontakt:fredrik.sjomar@kristdemokraterna.se, 070-35 89 832

 

Nästa sida >>>