Våra åsikter

Kristdemokraterna är ett borgerlig, socialt- och ekonomiskt ansvarstagande parti. Vår politik utgår från idén om samhällsgemenskap baserad på familjens frihet, det personliga ansvaret, den kristna värdegrunden och ett starkt civilsamhälle.

Vi slår också vakt om småskalighet, marknadsekonomi, decentralisering, lag och ordning, en ansvarsfull miljöpolitik och omsorgen om de svaga i samhället.

Vårt fokusområde är barn och ungas uppväxtvilkor. Det handlar om flera saker. Men vid valet 2014 har vi valt att fokusera på följande frågor:

Familjen är samhällets viktigaste grundsten

Familjen är samhällets viktigaste grundsten

 • Mindre barngrupper inom förskolan.
 • Nya förskole- och skollokaler i Hagby & Halltorp.
 • Familjecentral i Lindsdal.
 • Att personal och äldre får laga mat tillsammans på särskilda boenden.
 • Ett Äldreombud som tar tillvara de äldres intressen.
 • En offensiv bredbandsstrategi.
 • Traditionella skolavslutningar i kyrkan.
 • Effektivare integration med ett faddersystem.
 • Öka andelen lokalproducerad mat på skolor och äldreboenden.
 • Öppet på fritidsgårdar på helger och lov.
 • Mer resurser till Ungdomsmottagningen för att kunna ta emot fler killar.