Sveriges modigaste parti höll stämma

1

Distriktsordförande Anders Andersson tillsammans med dagens talare, barn- och äldreminister Maria Larsson och vice distriktsordförande Jimmy Loord, Nybro, som var värd för stämman.

– Kristdemokraterna måste vara Sveriges modigaste parti. Vi har utsett barn och ungas uppväxtvillkor till vår främsta valfråga – och de har inte ens rösträtt! Ändå arbetar vi för att de ska få en trygg uppväxt, god skolgång som ger goda förutsättningar för att de ska få arbete, egen bostad och inte hamna i sociala bekymmer och kriminalitet. Läs mer