Anders Andersson toppar riksdagslistan.

Pressmeddelande 2013-11-15

KD´s nomineringskommitté klar med sitt förslag:

På lördag den 23 november kommer Kristdemokraterna i Kalmar län att hålla nomineringsstämma för länet och där fastställa de 24 namnen på valsedeln till riksdagsvalet. Stämman kommer att hållas på Valhall i Hultsfred.

Nomineringskommittén föreslår att nuvarande riksdagsledamoten Anders Andersson, Järnforsen ska toppa valsedeln inför valet 2014. Anders är idag ledamot i Riksdagen, ledamot i socialutskottet och dessutom ordförande i Nordiska rådets välfärdsutskott.

– Hälso- och sjukvård samt sociala frågor är förknippade med Anders Andersson och har engagerat honom allt sedan han var ordförande i socialnämnden och därefter under många år ledande landstingsråd i Kalmar län, säger ombudsman Madeleine Rosenqvist i en kommentar från nomineringskommitténs arbete.

– För mig är likvärdig sjukvård och social trygghet i hela landet en hjärtefråga. Förutom i de sociala frågorna vill jag vara en röst för landsbygdens utveckling i vårt län om jag får fortsatt förtroende som riksdagsledamot, säger Anders Andersson i en kommentar till nomineringskommitténs förslag.

Som tvåa på riksdagslistan föreslår nomineringskommittén Elisabeth Englund, Oskarshamn. Hon är legitimerad sjuksköterska och arbetar som enhetschef inom äldreomsorgen, ledamot av Vårdförbundets styrelse i länet och vice ordförande i kommunfullmäktige.

Trea på listan blir enligt förslaget Jimmy Loord, Nybro. Han är kommunpolitiker och arbetar som politisk sekreterare i landstinget.

På fjärde plats återfinns landstingsrådet Gudrun Brunegård, Vimmerby. Och på femte och sjätte plats nomineras Christopher Dywik, gruppledare i Kalmar kommunfullmäktige och Madeleine Rosenqvist, Fliseryd, gruppledare i Mönsterås kommunfullmäktige och vice ordförande i landstingets medborgar- och uppföljningsutskott.

Helt nytt namn med topplacering är Jimmy Loord som inte fanns med på riksdagsvalsedeln förra gången. Totalt är det 13 nya namn.


Kristdemokraterna och Alliansen tar ansvar

20131107-144458.jpg
Idag har vi i Alliansen presenterat vårt budgetförslag under en länsturné från norr till söder.

– Vi avsätter 2 Mkr för att bygga upp äldreteam på sjukhusens akutmottagningar för att personal med rätt kompetens ska ta emot patienterna, och snabbt kunna slussa vidare.
Vi vill stoppa den åldersdiskriminering som gör att äldre inte får likvärdig vård vid psykisk ohälsa. Vi tar därför initiativ till en kartläggning av bakomliggande skäl till skillnader vid val av behandlingsmetod. Osakliga skillnader ska självklart rättas till, säger Gudrun Brunegård (KD).
Läs mer