Attefallshus ger chans för utveckling av Öland!

Pressmeddelande
2014-02-08

Veckans stora nyhet som konkret kan underlätta livet för många i vår del av landet är bostadsminister Stefan Attefalls (KD) förslag om att göra det enklare att bygga till för villa- och sommarstugeägare. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde. Och det är ett regeringsförslag som öppnar upp byggandet redan i sommar, sa riksdagsledamot Anders Andersson (KD), Järnforsen när han på lördagen talade under årsmötet med Kristdemokraterna på Öland.

Nu underlättar vi genom att kravet på bygglov tas bort för flera typer av tillbyggnader, säger Anders Andersson (KD). Nuvarande regler för friggebodar behålls. Det blir således möjligt att bygga både 25 kvadratmeter komplementbostadshus och 15 kvadratmeter friggebodar i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Förslagen innebär väsentliga lättnader för den enskilde att kunna uppföra ett till litet hus på tomten, bygga ut sitt hus eller inreda en till bostad utan att behöva söka bygglov. Många ser detta som en möjlighet för att skapa en bostad exempelvis till ett tonårsbarn eller som möjlig gäststuga.

Från och med den 2 juli i år 2014 ska reformen genomföras och det bli då tillåtet att bygga ett nytt, max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en anmälan och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
Läs mer


Effektiv cancervård till alla

Denna artikel publicerades i Barometern, idag den 4 nov på internationella cancerdagen.

Landstinget i Kalmar län har problem inom cancersjukvården. Inom vissa behandlingar har länet de längsta köerna i hela Sverige. Varför ska invånarna i länet behöva oroa sig för att inte få rätt vård i rätt tid?

Läs mer