Stärkt föräldrastöd klubbas i riksdagen idag

Pressmeddelande
Stockholm 29 april 2014

– Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv och för att klara sin viktiga uppgift vill vi ge stöd när det behövs. Att vara förälder betyder mycket glädje men det innebär också stora krav.

Det säger Anders Andersson, riksdagsledamot (Kd) från Kalmar län i samband med att riksdagen idag klubbar genom regeringens skrivelse ”Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor”.

– Vi som kristdemokrater har jobbar hårt för att stärka föräldrarollen. Denna skrivelse bär tydliga avtryck av Kristdemokratisk politik och hade knappast blivit verklighet utan vår medverkan i regeringen, säger Anders Andersson.

Den övergripande målsättningen för regeringens föräldrastödspolitik är att alla föräldrar med barn under 18 år ska erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Regeringen har under de senaste åren satsat 140 miljoner för att förbättra arbetet med föräldrastöd och strategin har inget slutdatum utan ambitionen är att fortsätta med att stärka föräldrar i deras uppgift.

– Föräldrarna känner sina barn bäst och det är varje förälder som utifrån sitt barns behov kan omsätta den erbjudna kunskapen i sin föräldraroll, säger Anders Andersson.

Bidragen från staten har bland annat gått till kommuner som i samarbete med landsting och ideella organisationer erbjuder föräldrar att delta i föräldrastödsgrupper.

”Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor”
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/234139

För mer information:
Anders Andersson
Riksdagsledamot (Kd)
070-249 82 12