Landstingsvalet för KD skiljer ut sig markant – hela 7,7 procent!

Under lördagen höll Kristdemokraterna i Kalmar län höststämma. Det var 55 valda ombud från länet samt ytterligare ett antal deltagare som var samlade i kommunhuset i Högsby för att analysera valet och dra upp riktlinjer för den nya mandatperioden.
IMG_9935
Inbjuden talare var Aron Modig, Göteborg, tidigare KDU-ledare och nu ny riksdagsledamot för Kristdemokraterna. I sitt anförande pekade han på styrkor och svagheter i vår opinionsbildning och att partiet lyckades bra i EU-valet och behöll ställningen i Riksdagen. Men han tvekade inte att sätta fingret på det faktum att detta val var ännu ett val där partiet förlorade väljare och dessutom förlorade vi tillsammans med Alliansen regeringsställningen. Därför måste partiet nu våga analyser och agera på ett sätt som gör Kristdemokraterna synliga i frågor som finns i den allmänna debattens centrum. Valförlusten 2014 kan vändas till en möjlighet där vi som parti är starkare och tydligare nästa gång. Profilering av partiet nu de närmaste åren är viktigt. Men tydlig samverkan inom Alliansen inför nästa val är det som ger trovärdighet och har stora chanser att ge oss en ny Alliansregering 2018, sa Aron Modig i sitt tal inför höststämman.

Anders Andersson, Gudrun Brunegård och Aron Modig

Anders Andersson, Gudrun Brunegård och Aron Modig


Valresultatet i riksdagsvalet stannade på 4,6 % och blev en tiondel mer i vårt län. Sett utifrån hela opinionsläget inför valet där vi hade mycket sämre siffor kan man se det som en framgång, men inget vi kan vara nöjda med, sa distriktsordförande Anders Andersson när han öppnade höststämman. Samtidigt gäller det att inte hänga läpp och beklaga sig. Väljarna har röstat och vi finns kvar i Riksdagen med en engagerad och offensiv riksdagsgrupp.
Intressant att notera för Kalmar län är hur landstingsvalet skiljer sig markant från såväl kommunvalen i länet som riksdagsvalet. Hela 7,7 % röstade på oss och vi fick 11.968 röster i länet. Vårt starka valresultat i Kalmar län är ett kvitto på att vårt landstingsråd Gudrun Brunegård och övriga landstingskandidater inger förtroende bland breda grupper i vårt län, sa Anders Andersson. Resultaten i de olika valkretsarna går från 5,5 % och upp till hela 14,7 % i andra delar av länet.
Kommunvalet i länet innehåller både glädje och besvikelser, konstaterade distriktsordföranden i sin inledning. Högsby sticker ut på ett positivt sätt. Här backade alla övriga Allianspartier. Men KD gick mot strömmen och ökade från 6.2 till 7,7 % vilket är ett bra resultat.
Förutom Högsby – som kanske liknar Markaryd där KD fick hela 45 % – så vill jag lyfta fram Kalmar kommun som kan sägas likna Stockholm där vi också ökade. På samma sätt som vi lyckas vinna nya väljare i en del småkommuner så lyckas vi också i storstäder, sa Anders Andersson. I Kalmar fick vi 50 nya röster och samlade 1.603 väljare i kommunvalet. Bland övriga kommuner kan vi se ganska stora variationer.
Marita Björkvall hälsade alla välkomna till Högsby

Marita Björkvall hälsade alla välkomna till Högsby


Under stämman medverkade Martilda Wärnlund med uppskattad sång till eget gitarrarangemang. Martia Björkvall presenterade Högsby för deltagarna. Landstingsrapport lämnades av Gudrun Brunegård, ombudsman Madeleine Rosenqvist gav information om kampanjer och aktiviteter i partiet och vice ordföranden Jimmy Loord avslutade stämma.