Sjuksköterskejobb i Sverige måste bli mer attraktivt!

Det är illavarslande att bristen på sjuksköterskor nu är så stor på Västerviks sjukhus, att man inte klarar av att hålla alla vårdplatser öppna ens under vinterhalvåret. Det inger farhågor om ännu större neddragningar till sommaren. Det säger Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna, med anledning av beskedet att åtta platser på medicinavdelning 5 kommer att stängas.

– Det minskade antalet vårdplatser kommer sannolikt innebära att man måste vara ännu sjukare för att bli inlagd och att vårdtiderna blir ännu kortare än idag, med risk att patienter skickas hem tidigare än vad som egentligen är medicinskt säkert. Med tanke på att Västerviks sjukhus redan har en slimmad kostym och korta vårdtider är risken uppenbar att de mest sköra äldre patienterna kommer att drabbas, säger Gudrun Brunegård (KD).

Sjuksköterskebristen är stor i hela landet, vilket Dagens Samhälles temanummer den 18 december visar. Enligt den saknas 46 sjuksköterskor i Landstinget i Kalmar län. I praktiken är det ännu fler sjuksköterskor som saknas i länet, eftersom flera kommuner också har vakanser.

– Det är bra att sjuksköterskeutbildningen kommit igång igen i norra länsdelen, men det räcker inte. Idag kan sjuksköterskor välja mellan att arbeta i landstinget, kommunen, hos privata vårdgivare eller i bemanningsföretag. Många sjuksköterskor söker sig också till Norge, där man kan tjäna 10,000 kronor mer i månaden. Varje år ansöker motsvarande en tredjedel av det antal som tagit svensk sjuksköterskeexamen om norsk legitimation. Det ställer stora krav på landstingen att kunna erbjuda en så mycket bättre arbetsmiljö och bemötande i sådan konkurrens, säger Gudrun Brunegård (KD).

– Landstinget har alltså en stor utmaning, både på kort och lång sikt, att rekrytera och behålla sin personal. Det måste med nödvändighet bli mer attraktivt att jobba som sjuksköterska i Sverige – och i landstinget i Kalmar län, avslutar Gudrun Brunegård (KD).

img_3468.jpg