Hur länge ska Kalmar län släpa efter utan ambulanshelikopter?

Interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Anders Henriksson i samband med landstingsfullmäktige den 3 juni 2015 (S)

I Sverige finns idag nio ambulanshelikoptrar. För att nå ett rikstäckande system behövs tolv stycken.

Ett kommunalförbund mellan Värmland, Dalarna och Västra Götalandsregionen har etablerats. Samtal pågår mellan kommunalförbundet och övriga landsting inom sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro om medverkan i kommunalförbund respektive samarbetsavtal. En utredning har nyligen slutförts inom region Östergötland angående ambulanshelikopter och diskussion pågår i Region Skåne.

Detta framgår av handlingarna i ärendet om bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, som just nu rullas genom landstingets beslutsprocess och kommer till landstingsstyrelsen den 9 juni. Redan vid fullmäktige den 3 juni behandlas valärendet om representanter från Kalmar län. Ambulansflygets målgrupp är framför allt patienter som behöver transporteras mellan olika sjukhus.

Vid svåra och akuta sjukdomsfall och olyckor är det dock inte aktuellt med ambulansflyg. Varje minut från skadetillfället till dess patienten kommer under vård kan då vara avgörande. Flera utredningar på nationell nivå och i andra landsting/regioner visar att ambulanshelikopter är ett viktigt komplement till markbunden ambulans. Deras kombination av hög kompetens och avancerad utrustning ombord och helikopterns snabbhet och framkomlighet över diverse hinder, vare sig det gäller sjöar, vikar, berg eller blockerade vägbanor, räddar liv och gör rehabiliteringstiderna kortare. Vinsterna för den enskilda patienten är ovärderliga. Även samhällsekonomiskt beräknas det vara lönsamt med ambulanshelikopter.

Dessvärre släpar Landstinget i Kalmar län efter, både i nationellt och internationellt perspektiv. Snart är det bara vårt hörn av västvärlden som är utan täckning inom optimal tid.
helli-2-jpg
Ambulanshelikoptertäckning i Småland och Östergötland. Källa: Östergötlands utredning.

Ambulanshelikoptrar i Europa. Källa: Air Rescue Magazine

Ambulanshelikoptrar i Europa.
Källa: Air Rescue Magazine

Ambulanshelikoptertäckning i Norge. Källa: KoKom och Luftambulansetjensten

Ambulanshelikoptertäckning i Norge. Källa: KoKom och Luftambulansetjensten

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående undrar jag:

– Hur länge ska befolkningen i Kalmar län vänta innan det kan finnas en
ambulanshelikopter i regionen?

– Hur agerar du för att skapa jämlik vård i riket, när det gäller befolkningens tillgång till
ambulanshelikopter?

Kalmar län den 26 maj 2015

Gudrun Brunegård