KD i länet – en politisk kraft

Kristdemokraterna i länet samlades till höststämma på lördagen i Mönsterås. Beskeden om de ohyggliga terrordåden i Paris under natten satte sin stämning på stämman. Såväl Chatrine Pålsson Ahlgren som Anders Andersson valde att i öppnandet av stämman markera sin avsky mot det våld som oskyldiga människor fått uppleva och samtidigt låta våra tankar gå till de familjer som nu drabbats.

Anders Andersson inleder stämman

Anders Andersson inleder stämman

 I sitt öppningsanförande lyfte distriktsordförande Anders Andersson fram det Ebba Busch Thor poängterade i sitt Almedals-tal i juli månad. KD-ledaren sa då att det är orimligt att välkomna och ibland även försörja svenskar som åker för att strida med våldsbejakande terrorgrupper. Dessa borde istället betraktas som landsförrädare. Sant då och sant nu. Som partiledare har Ebba Busch Thor under hösten gett konkreta förslag på hur vi hanterar den akuta flyktingsituationen samtidigt som vi värnar asylrätten och människovärdet. Kristdemokraterna visar inte enbart att man vill värna rätten för de som söker asyl utan också hur detta ska gå till och tvekar inte att tala klartext om vad som är nödvändigt, sa Anders Andersson.

Kristdemokraternas riksting var en punkt på dagordningen där stämmodeltagarna av Gudrun Brunegård fick en ingående redovisning av hur beslutet växte fram och hur Kalmar-delegationen blev en drivande och vinnande kraft när man beslutade om att riva upp DÖ, decemberöverenskommelsen. Det helt fantastiska är hur ombuden från Kalmar län gick från att ingen trodde det var möjligt att ändra denna uppgörelse, som de facto förhindrade en normal politisk debatt, till att vinna på rikstinget och därefter följde övriga allianspartier med. DÖ uppfattades som att Alliansen gav regeringen ett orimligt frikort till att genomföra vänstersocialistisk politik som saknar stöd i riksdagen. Därför var det nödvändigt att våga bryta upp den och skapa frihet och återvinna tilltron till demokratin, sa Anders Andersson när han kommenterade sin roll och det enormt stora media intresse som fanns dagarna före, under och efter rikstinget.iPhone Image 6E67BD

Höststämman innehöll också flera utbildningspass där äldrefrågor, hälso- och sjukvård, skola och utbildning samt integrationsfrågor behandlades i särskilda seminarier.

iPhone Image 6E5736

Martina och Henrik Augestrand stod för sång och musik

iPhone Image 6E5702

Jimmy Loord avslutade stämman.

Martina och Henrik Augestrand underhöll med uppskattad sång och musik. Madeleine Rosenqvist informerade om aktuella kampanjer och kommande aktiviteter.  Jimmy Loord avslutade stämman med en inspirerande appell där han anknöt till den politiska kraft som Kristdemokraterna i Kalmar län visat på att man är.

iPhone Image 6E56EC

Distriktspresidiet tillsammans med landstingsråd och ombudsman.  På bilden från vänster: Jimmy Loord, Madeleine Rosenqvist, Gudrun Brunegård, Chatrine Pålsson Ahlgren och Anders Andersson

Stämman hölls i SPF-lokalen i Mönsterås och arrangerades i samverkan med Vuxenskolan.