Ebba Busch Thor gästade Kalmar län

Under lördagen höll Kristdemokraterna i Kalmar län partidistriktsårsmöte och Gudrun Brunegård hälsade alla närvarande välkomna till Vimmerby.IMG_8560

Det var ca. 90 kristdemokrater och 61 valda ombud från länet som samlats för att lyssna på partiledaren Ebba Busch Thor som talade om aktuella frågor och den politikutvecklingsfas som partiet nu befinner sig mitt uppe i. Ebba betonade både ansvar- och frihetsbegreppet och underströk att frihet inte är något som byggs av politiker uppifrån. Frihet byggs underifrån av medborgare som ges möjligheter att själva fatta kloka beslut. Det finns alldeles för mycket pekfingrar i svensk politik, menade Ebba. Som kristdemokrater behöver vi utgöra en skillnad och bemyndiga människor att ta ansvar.IMG_8557

Kristdemokraterna befinner sig just nu inne i en politikutvecklingsfas. Vi har generellt ett högt förtroende i hälso- och sjukvårdspolitiken och de sociala frågorna. Målet är att också skapa ett stort förtroende i de ”hårda” frågorna. Ekonomi, arbetsmarknad och bostadspolitiken ska framöver få en tydlig kristdemokratisk prägel och nya skarpa politiska förslag kommer att presenteras på dessa områden.

Ebba berörde också jämställdhetsfrågan och sade sig vara villig att agera för alla de kvinnliga pensionärer som idag har låga pensioner. Många av dessa kvinnor hade ingen möjlighet att gå ut i arbetslivet, därför att samhällsklimatet helt enkelt inte tillät dem. Det är inte mer än rätt att stärka ekonomin för denna grupp kvinnor.IMG_8561IMG_8559

Ebba berättade också om sin resa till Jordaniens stora flyktingläger och de samtal hon haft med andra mödrar. Lidandet för dessa människor på flykt är enormt. Samtidigt som vi tar emot behövande människor i Sverige och välkomnar dom in i en inkluderande samhällsgemenskap så är det viktigt med ett starkt svenskt bistånd för att hjälpa alla de miljontals lidande människor som idag inte ser något framtidshopp.

Sedan valet 1998, som var kristdemokraternas bästa val med 11,8% av rösterna så har partiets opinionssiffror försvagats. Ebba underströk att det nu är viktigt att stärka partiets attraktivitet. Det är ett långsiktigt arbete men vi kommer att lyckas, underströk Ebba. – Jag gick inte in i det här uppdraget höggravid för att föra partiet ut ur riksdagen. Vi ska stärka vår position genom att möta upp de stora samhällsutmaningarna med goda kristdemokratiska förslag, avslutade Ebba Busch Thor sitt anförande.12828987_10153539678603269_3289438838592827245_o kopia

Arne Sjöberg, Chatrine Pålsson Ahlgren och Anders Andersson uppdaterade årsmötesdeltagarna på kristdemokratiska äldrefrågor. Det betonades att det fortfarande finns ett stort arbete att göra för våra äldre. Äldreboendegaranti för alla som fyllt 85 år och tydliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården för att bättre möta upp de äldres, ofta omfattande behov, var två frågor som lyftes.

Jimmy Loord och Åke Nilsson lyfte integrationspolitiska frågor, både ur ett kommunalt och nationellt perspektiv. Viktigt att våra kommuner ges förutsättningar att klara av integrationsutmaningen. Två frågor som lyftes var kristdemokraternas förslag om Introduktionsanställningar och inrättande av en nationell socialkrisjour.IMG_8555

Gudrun Brunegård redogjorde för gudrunregionindelningsprocessen och det uttrycktes en stor tillförsikt över förslaget om en regionbildning med Småland och Östergötland.

Under årsmötet valdes Anders Andersson till partidistriktsordförande. Årsmötet valde också Chatrine Pålsson Ahlgren till 1:e vice ordf. och Jimmy Loord till 2:e vice ordförande.

Jimmy Loord stod för kulturinslaget genom sång och gitarrspel. Han lyckades också få med sig partiledaren i en uppskattad duettsång. (klicka på länken) Ombudsman Madeleine Rosenqvist informerade om aktuelle aktiviteter och Chatrine Pålsson Ahlgren avslutade stämman.

 


Sammanhållet Småland – en fullträff!

Pressmeddelande:

– Sveriges bästa sjukvårdsregion är en utmärkt grund för en ny större region. Våra regioner/landsting är framgångsrika i både hög kvalitet och stark ekonomi. Tillsammans har Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg landets bästa läge, flera av Sveriges mest uppskattade besöksmål, framgångsrika universitet och väl utvecklad företagsamhet. Förslaget till ny regionindelning är en fullträff!
Det säger Gudrun Brunegård, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Kalmar län, med anledning av Indelningskommitténs förslag till nya, större regioner.

– För oss är ett sammanhållet Småland av stor betydelse. Samverkan med Östergötland är viktig, inte minst med tanke på regionsjukvården och kommunikationerna norrut. Förslaget stämmer till punkt och pricka med det förslag som Kristdemokraterna i Kalmar län lanserade redan för drygt tio år sedan, säger Gudrun Brunegård.

– Nu återstår ett antal utmaningar. En av de främsta blir att knyta ihop regionens olika delar för att skapa närhet och sammanhållning och öka möjligheterna till arbets- och studiependling över de nuvarande länsgränserna. Det är fullt möjligt; Skåne har ju lyckats bra tack vare sina Pågatåg, säger Gudrun Brunegård.