Kristdemokraterna har nu utsett toppkandidaterna till riksdagen

Jimmy Loord, Nybro, Gudrun Brunegård, Vimmerby och Eric Dicksson, Kalmar är kristdemokraternas topptrio inför kommande riksdagsval.

14938247-10154666819807594-1166474112951898209-n

Under torsdagskvällen höll Kristdemokraterna i länet ett välbesökt nomineringsmöte inför riksdagsvalet. En process med nomineringar från partiavdelningarna och provval har genomförts under hösten.

Nomineringskommittén redovisade sitt arbete och därefter följde en utfrågning av de tre toppkandidaterna med möjlighet för ombuden att ställa sina frågor.

Nomineringsmötet med ombud från hela länet samlade sig slutligen till beslut och det blev bifall till det framlagda förslaget. Partiledaren Ebba Busch Thor kommer att stå först på valsedeln men därefter följer länets kandidater som toppas av Jimmy Loord följd av Gudrun Brunegård och Eric Dicksson.

– Jag känner mig mycket hedrad över ett starkt förtroende. Nu börjar det hårda arbetet. Vi har många stora samhällsfrågor att arbeta med. En ökad otrygghet i samhället. Funktionsnedsatta som får sin assistans indragen. Detta kan inte accepteras! Jag är beredd att bli en stark politisk röst i riksdagen och jobba utifrån ett tydligt Kalmar läns perspektiv, säger Jimmy Loord i en kommentar efter nomineringen.

– Det är ett stort förtroende att få finnas med i länets topptrio. Jag kommer att arbeta hårt för familjernas valfrihet, äldres rätt till trygghet och värdighet och för allas rätt till vård när man behöver det, säger Gudrun Brunegård.

– Jag är hedrad och glad och ser fram mot att få jobba med Jimmy, Gudrun och hela distriktet för valvinst 2018, säger Eric Dicksson


Nära 9000 namn för öppnade vårdplatser

Pressmeddelande

2016-11-01

8820 namnunderskrifter för öppna vårdplatser och höjd status för sjuksköterskor!

Gudrun, Jimmy och Madeleine överlämnar namnlistorna i landstingshuset.

Gudrun, Jimmy och Madeleine överlämnar namnlistorna i landstingshuset.

– 8820 namnunderskrifter visar på ett överväldigande engagemang runt om i länet, som protest mot landstingsmajoritetens stängning av vårdplatser och kräva att de öppnas, och för att höja sjuksköterskornas status. Inte bara i Västervik, Oskarshamn och Kalmar, utan från Gamleby till Torsås, från Byxelkrok till Emmaboda, från Vimmerby till Mörbylånga, ja, från länets alla hörn har invånare, patienter, anhöriga, besökare och vårdpersonal skrivit på listorna.

Det säger Gudrun Brunegård, landstingsråd för Kristdemokraterna, som stått som kontaktperson under namninsamlingen.

– Oavsett om vi har stått utanför något av sjukhusen eller på marknader och torg, så har människor kommit fram och berättat om egna upplevelser. En så stor minskning av antalet vårdplatser går inte obemärkt förbi, vare sig för patienter eller för personal. Även tillresta släktingar från andra län, som besökt sina anhöriga vid något av våra sjukhus, har engagerat sig, säger Gudrun Brunegård.

– Det är sällan man ser en sådan här kraftfull opinionsyttring. På många platser i länet och framförallt på Mönsterås marknad stod folk i kö för att få skriva under och visa sitt stöd för vår kampanj. Det är vår starka förhoppning att landstingsmajoriteten tar till sig kritiken och öppnar vårdplatserna igen, säger Madeleine Rosenqvist.

– De stängda vårdplatserna är ett resultat av majoritetens undfallenhet att på rätt sätt hantera den egna personalen. Nu krävs kraftiga åtgärder. Att länets invånare nu så kraftigt höjt sin röst borde föranleda majoriteten att släppa sin självgodhet och ta till sig de skarpa förslag vi presenterat för en hållbar utveckling av vården i länet, avslutar Jimmy Loord.