Extra styrelsemöte

Kristdemokraterna i Karlskrona kallar härmed till extra styrelsemöte.

Dag ; Tisdag 28/2

Tid; 18:00

Plats; Partilokalen Amiralitetsgatan 3

 

Välkomna

Bengt Jönsson

Ordförande