Kristdemokraterna i Karlskrona gör skillnad på riktigt !

Vårt hårda jobb med opinionsbildning mot den föreslagna dragningen av nya. E22 mellan Jämjö och Lösen börjar bära frukt.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H502944