Våra politiker

Partistyrelsen Karlskrona lokalavdelning 2017
Bengt Jönsson, Ordf
Billy Åkerström, Vice ordf
Niklas Andersson Sekreterare
Jan Nylander, Kassör
Politiska sekreterare
Bengt Jönsson (10%)
Per Nordensson (5%)
Jan Nylander (5%)
Kommunfullmäktigegruppen
Billy Åkerström, Gruppledare
Vakant
Tommy Olsson
Ersättare:
Inga Lill Siggelsten Blum
Förtroendevalda Karlskrona Kommun
Kunskapsnämnden
Ersättare : Adam Jansson
Arbetsmarknadsnämnd
Ordinarie : Bengt Jönsson
Äldrenämnd
Ordinarie : Jan Nylander (AU)
Ersättare: Monica Schön
Nämnd för funktionstöd 
Ordinarie: Lennart Svantesson
Kultur och Fritidsnämnd
Ordinarie: Billy Åkerström (2:e vice ordförande)
Ersättare : Per Thorngren
Samhällbyggnadsnämnd
Ersättare: Tommy Olsson
Socialnämnd
Ersättare: Pelle Nordensson
Drift och servicenämnd
Ersättare: Niklas Andersson
Räddningstjänsten östra Blekinge
Nämndeman
Carina Olsson