91. Barn med rörelsehinder kan välja träningsform

Barn med cp-skada tränar. Foto: EasyStand/Flickr (CC BY-SA)

Från och med i dag kan barn och unga med rörelsenedsättning välja träningsform i Stockholms läns landsting. Det är Kristdemokraterna med landstingsrådet Stig Nyman som har ansvar för habilitering och rehabilitering.

− Det här gör att det här är mer ett långtgående avtal än det tidigare. Här ingår inte bara CP-skadade barn utan också ”CP-liknande” sjukdomar eller funktionshinder, och barn och unga med ryggmärgsbråck, sa Stig Nyman i en radiointervju för någon vecka sedan.

Beslutet fattades i höstas. Vårdval införs för barn och unga upp till 19 år som har varaktiga nedsättningar i sin rörelseförmåga på grund av cerebral pares (CP) och en del andra funktionsnedsättningar. Beskedet togs emot med glädje av föräldrar till den här gruppen.

Nu får fler barn och unga möjlighet att välja metod och vårdgivare för sin intensivträning. På så sätt ökar tillgängligheten.

 

43. Unga i Stockholm med hjärnskador får hjälp in i vuxenlivet

Hjärna. Foto: Pixabay/Public Domain

Att förbättra livet för unga med förvärvade hjärnskador var ett av Kristdemokraternas vallöften inför valet 2010. Vi ville förbättra övergången mellan barn- och vuxenrehabiliteringen i Stockholm, eftersom vi såg ett stort behov för dessa människor.

Under mandatperioden har vi sett till att vallöftet har uppfyllts. Hjärnskadecenter fick 2012 ett tilläggsuppdrag att ta hand om unga med förvärvade hjärnskador som inte har fysiska funktionsnedsättningar. Stig Nyman (KD) har varit ansvarigt landstingsråd för rehabilitering i Stockholms läns landsting.

Antalet personer med förvärvad hjärnskada hade fram till 2012 ökat i Stockholm. För att öka tillgången till vård för dessa personer satsade landstinget på Hjärnskadecenter. Kristdemokraterna fortsätter att tillsammans med övriga Alliansen arbeta för att ge personer som har en stor utsatthet i samhället möjligheter att komma tillbaka genom habilitering och rehabilitering.