46. Provköp för att kolla om butiker tar leg blir tillåtet

Öl. Foto: John Blyberg/Wikimedia Commons

Från och med 1 maj i år får kommuner genomföra kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel för att se om butiker kontrollerar åldern på den som köper. Den nya lagen är ett led i Maria Larssons och övriga regeringens arbete för att skydda barn och unga från skador av alkohol och tobak.

Sverige är ett av de första länderna att ha en lag för så kallade ”mystery shoppers”. Kommunerna får nu lagstöd för att skicka fram personer (18 år och uppåt) som handlar läkemedel, alkohol eller tobak. Butiker som inte sköter sig vet att de har ögonen på sig.

Maria Larsson (KD)– Det är mycket välkommet att vi nu fått detta arbete gjort. Tillsynsmyndigheten behöver verktyg för att kunna fullgöra sin tillsyn av att 18-årsgränsen upprätthålls vid inköp av tobak och folköl samt av icke receptbelagda läkemedel, sa barn- och äldreminister Maria Larsson när förslaget presenterades.

Åldersgränsen för de här varorna är 18 år. Att upprätthålla åldersgränserna har alltid varit en hörnsten i den svenska alkoholpolitiken. Vi vet att barn och unga löper stor risk att skadas av alkohol och tobak. Även värktabletter och andra typer av receptfria läkemedel är ett utbrett problem bland ungdomar. Med kontrollköp har man därför ett sätt att begränsa tillgången till alkohol, tobak och läkemedel i butiker.

40. Bättre vård, omsorg och hälsa med E-hälsomyndigheten

E-hälsa. Foto: Stefan Evertz (CC BY-SA)

Rätt person får rätt information vid rätt tillfälle. Ja, så skulle man kunna beskriva e-hälsa. Det handlar om att datorerna på sjukhusen och apoteken jobbar bra tillsammans. Och det handlar om register och statistik.

För att få en bättre vård, omsorg och hälsa i Sverige satsar Göran Hägglund och övriga regeringen på att utveckla e-hälsan. Ett viktigt steg i det arbetet togs vid nyår, då den nya E-hälsomyndigheten kickade igång.

40 gh– Utvecklingen inom e-hälsoområdet har de senaste åren gått framåt, därför är det glädjande att vi nu får en myndighet som kan fokusera på det här området, säger socialminister Göran Hägglund med anledning av den nya myndigheten.

E-hälsomyndigheten ansvarar för register och datorfunktioner som apotek, sjukhus och andra vårdgivare behöver ha för att hantera mediciner på ett effektivt och säkert sätt.  Den lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige, som motsvarar 90 procent av alla recept på läkemedel i Sverige.

Myndigheten har också andra ansvarsområden. Ett av dem är att alla i Sverige ska få personliga hälsokonton, ett projekt som heter Hälsa för mig och som startar i år. E-hälsomyndigheten tog över uppgifter som Apotekens Service Aktiebolag tidigare hade, men arbetar också med regeringens satsningar på e-hälsa. E-hälsomyndighetens generaldirektör heter Torsten Håkansta och dess ordförande heter Lena Lundgren.

Genom bättre möjligheter att sprida information kan patienter få mer kunskap om sina sjukdomar. IT-lösningar ger verktyg för att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete, vilket ger ökad patientsäkerhet, högre vårdkvalitet och minskade kostnader. Kristdemokraterna har därför i flera år varit pådrivande för samordnade IT-lösningar inom vården. Göran Hägglund har också varit drivande för e-hälsa på europeisk nivå.

– Tekniken kan spara enorma summor pengar för varje land men framför allt sparar det mänskligt lidande. Här ligger Sverige i framkant men jag hoppas kunna driva på utvecklingen ännu mer i både Sverige och övriga EU, sa Göran Hägglund till Svenska Dagbladet när Sverige under förra mandatperioden var ordförandeland i EU.

 

Här kan du läsa mer om E-hälsomyndigheten >>

 

 

 

18. Ny modell för priset på läkemedel

Mediciner. Foto: Wikimedia Commons CC BY-SA

I höstas presenterade regeringen den glädjande nyheten att priserna sänks på ett antal läkemedel.

– Vi har haft en process där vi har samtalat med läkemedelsindustrin om hur vi både ska kunna spara pengar och se till att vi får en bättre, fungerande läkemedelsförsörjning. Nästa år (2014) kommer vi att kunna sänka kostnaderna för läkemedel med 400 miljoner kronor. På ett par års sikt handlar det om 800 miljoner kronor. Det här gör vi parallellt med att vi har processer som leder till att vi får en bättre genomgång av läkemedel, så att det fungerar på barn, och att vi snabbare kan införa moderna läkemedel, sa socialminister Göran Hägglund när statens budget presenterades i höstas.

Överenskommelsen med industrin innebär att receptbelagda läkemedel som är äldre än 15 år sänks med 7,5 procent. Mediciner som når 15 års ålder sänks automatiskt.

– Man ska ha klart för sig att väldigt många av de här läkemedlen, de som köper dem är många gånger högkonsumenter av läkemedel och där finns ju högkostnadsskyddet. Den stora besparingen kommer för det offentligas del, kommenterade Göran Hägglund till Dagens Nyheter.

Tack vare den här reformen som Kristdemokraterna i regeringen tagit fram främjas tillgången till medicin. Samtidigt stimuleras forskning och innovation på läkemedelsområdet.

Uppdaterat:
Lagrådsremissen för att införa förslagen beslutades av regeringen den 16 januari och presenterades den 20 januari. Här kan du läsa mer om den >>