54. Sjukvården och läkemedelsindustrin stimuleras att samarbeta mer

Medicin. Foto: Sponge/Wikimedia Commons

När medicin ska föras in i användning behöver samarbetet mellan läkemedelsindustrin och sjukvården bli bättre. Det här har regeringen med Kristdemokraterna på socialdepartementet upptäckt. Från och med 2015 satsar man på nya samarbetsformer.

I statens budget för 2014 presenterade det ansvariga statsrådet Göran Hägglund och övriga regeringen satsningen som innebär att 40 miljoner kronor per år ska gå till det här förbättrade samarbetet. Det handlar om introduktion och uppföljning av nya läkemedel.

Fokus ligger på innovativa läkemedel. Satsningen gäller från 2015, men är tänkt att fortsätta kommande år.

49. Bättre forskning genom samarbete med industrin

Stig Nyman (KD) undertecknar avsiktsförklaring om samarbete med AstraZeneca.

Kristdemokraterna i Stockholm lovade inför valet 2010 att forskning och utvecklingen skulle bli bättre genom samverkan med läkemedelsindustrin och den medicinsk-tekniska industrin. Sedan dess har vi inlett samarbete på flera områden.

Det mest synliga resultatet heter 4D. Det är ett projekt i Stockholms läns landsting som ska hitta snabbare sätt att omsätta forskning till behandlingar när det gäller de fyra vanligaste folksjukdomarna artrit, diabetes typ 2, bröstcancer och hjärtsvikt.

– Det här är embryot till ett nationellt projekt vi nu börjar med i liten skala här i Stockholms län och ett bra sätt att ta tillvara den forskningskompetens som finns i länet sedan Astra Zeneca lade ner forskningen i Södertälje, sa forskningslandstingsrådet Stig Nyman (KD) när han presenterade satsningen våren 2013.

Landstinget satsar 30 miljoner kronor på projektet – pengar som läggs till de tre miljarder som Alliansen varje år lägger på forskning. Under 2012 ökade anslaget med 100 miljoner kronor. Pengarna användes bland annat tillsammans med AstraZeneca och KTH.

– För att leverera bra sjukvård måste vi öka kompetensen, och locka hit både enskilda forskare och företag, sa Stig Nyman till Ny teknik när satsningarna presenterades.

Det senaste tecknet på Kristdemokraternas genomslag är ett nytt samarbete med AstraZeneca. Syftet är att hitta läkemedel till rimlig kostnad. Genom att kombinera Stockholms läns landstings kunskap om patienternas behov med AstraZenecas kompetens när det gäller att utveckla läkemedel kommer resurser att utnyttjas mer effektivt än tidigare.