• Internationellt

  Europeiska Seniorunionen (ESU)

  Seniorförbundet är medlem i Europeiska Seniorunionen, ESU (European Senior Citizens’ Union), ett associerat medlemsförbund inom European People’s Party (EPP). ESU räknar över en miljon medlemmar i 39 europeiska seniororganisationer.

  Europeiska Seniorunionen bildades 1995 i Madrid och verkar främst genom regionala konferenser runtom i Europa, varav två ägt rum i Sverige (Stockholm respektive Malmö), samt en årlig sommarakademi för europeiska seniorpolitiker. Dessutom driver ESU på europapolitiken i seniorfrågor och annat genom resolutioner och uttalanden samt motioner till EPP:s kongresser.
  ESU deltar också som aktiv medlem i AGE, den största icke-politiska sammanslutningen i Europa för att försvara äldre personers intressen och rättigheter. AGE fungerar bland annat som rådgivare till EU-kommissionen i äldrefrågor.

  För ett äldrevänligare Europa
  ESU agerar för ett allmänt äldrevänligare Europa. Bland mer konkreta mål märks värdig vård och omsorg, trygga pensioner, kamp mot åldersdiskriminering och för ett aktivt åldrande med livslångt lärande och fortsatt deltagande i samhällsliv och arbetsliv, frivilliginsatser i civilsamhället och generationsöverbryggande samverkan under mottot Ung och gammal tillsammans.
  Sina viktigaste seniorpolitiska principer har ESU angett i policydeklarationen Magna Charta.

  Svenska kristdemokrater med i ledningen
  Från sin start 1995 leddes ESU av den österrikiske politikern Stefan Knafl. 2001 efterträddes Knafl som ESU-president av Bernhard Worms, tidigare statssekreterare i den tyska förbundsregeringen. År 2013 valdes den belgiska politikern, professor An Hermans, ordförande för de flamländska kristdemokratiska seniorerna och tidigare EU-parlamentariker, till ny president för ESU.

  Leif Hallberg och An Hermans

  Leif Hallberg och An Hermans

  Leif Hallberg, tidigare förbundsordförande för de svenska kristdemokratiska seniorerna (KD Senior), valdes av ESU-kongressen 2013 till hederspresident. Han hade då varit unionens vicepresident under åren 2004-13. Samtidigt valdes Seniorförbundets 1:e vice ordförande Sture Eriksson till vicepresident i ESU.

  Sture Eriksson

  Sture Eriksson

  I ESU:s exekutivkommitté representeras Seniorförbundet förutom av Leif Hallberg och Sture Eriksson även av förbundets ordförande Jan Erik Ågren och förbundsstyrelseledamoten Ulf Lönnberg.

  Jan Erik Ågren

  Jan Erik Ågren

  Ulf Lönnberg

  Ulf Lönnberg

  ESU:s generalsekreterare är sedan 2013 Guido Dumon från Belgien. Generalsekretariatet finns nu i Bryssel.

  AGE

  På europeisk nivå arbetar även den partipolitiskt neutrala seniororganisationen AGE med säte i Bryssel som med ekonomiskt stöd bland annat från Europeiska kommissionen driver ett stort antal projekt och aktiviteter för att stimulera till en positiv utveckling på skilda seniorpolitiska områden.

  Kontaktorganisation i Europa:
  ESCU General-Secretariat
  Rue de Commerce 10
  B-1000 Brussels
  Tfn: +32 3309 2866
  e-mail: esu@epp.eu
  webbsida:
  http://www.esu-epp.eu
  facebook:
  https://www.facebook.com/esu.eu