• Nomineringslistorna klara!

    Nomineringskommittén utsågs av distriktsstämman i november 2012 för att arbeta fram ett förslag till valsedlar inför de allmänna valen i september 2014.

    Idag har nomineringskommittén  lagt ut det förslag som arbetats fram sedan första mötet den 25 januari på Region Skånes hemsida: www.skane.kristdemokraterna.se. Därmed avslutas ett intensivt arbete som inneburit många möten, telefonsamtal och mejlväxlingar. Nu överlämnar kommittéen detta eniga förslag till distriktsstämman för beslut lördagen...