Nomineringslistorna klara!

Nomineringskommittén utsågs av distriktsstämman i november 2012 för att arbeta fram ett förslag till valsedlar inför de allmänna valen i september 2014.

Idag har nomineringskommittén  lagt ut det förslag som arbetats fram sedan första mötet den 25 januari på Region Skånes hemsida: www.skane.kristdemokraterna.se. Därmed avslutas ett intensivt arbete som inneburit många möten, telefonsamtal och mejlväxlingar.
Nu överlämnar kommittéen detta eniga förslag till distriktsstämman för beslut lördagen den 23 november. I samband med utskicket till stämmoombuden kommer listorna finnas med, förklarandetext hur kommittén har översiktligt arbetat och hur och varför vi landat hem i detta förslag.