• Dagens överaskning !

  Vi trodde Acko Anderberg skojade med oss,men inte för in kom alliansens alla partiordförande.

 • Kommun o landstingsdagarna-2014

  Vi fick höra hela 50-åriga historien om Kristdemokraterna. Alf Svensson lika bra som alltid.

 • Våra synpunkter kring åtgärder

  På grund av det ekonomiska läget i kommunen har det diskuterats olika åtgärder i den politiska styrgruppen. Vi vill dela med oss våra synpunkter kring en del av förslagen till åtgärder. Klicka här för att se våra synpunkter i sin helhet..

  – Inte minska antalet sommararbetare från 60 till 40

  – Vi anser att arbetsgruppens förslag om att nämnderna ska minskas med två ledamöter och att ersättarna inte ska få samma ekonomiska förutsättningar som nu, är olyckliga.

  &...

 • Ungdoms-och integrationssamordnare

  I maj 2013 la vi en motion kring en ungdoms och integrationssamordnare. Klippans kommun är på många sätt en attraktiv kommun att bo och verka i, men vi ville med denna motion peka på ett förbättringsområde. ”Vi behöver lägga in en högre växel i vår kommun för att skapa ökad delaktighet, medinflytande och känsla av sammanhang för våra unga invånare. ” Läs motionen i sin helhet här

  ur HD 140320: Nu har socialnämnden gett sin syn på integrationsarbetet, som är den del nämnden ...