Våra synpunkter kring åtgärder

På grund av det ekonomiska läget i kommunen har det diskuterats olika åtgärder i den politiska styrgruppen. Vi vill dela med oss våra synpunkter kring en del av förslagen till åtgärder. Klicka här för att se våra synpunkter i sin helhet..

– Inte minska antalet sommararbetare från 60 till 40

– Vi anser att arbetsgruppens förslag om att nämnderna ska minskas med två ledamöter och att ersättarna inte ska få samma ekonomiska förutsättningar som nu, är olyckliga.

– Tanken på att initiera en konkurrensutsättning av kost och städenheten menar vi är helt ur fas med rim och reson.

– Vi är positiva till styrgruppens synpunkter ang att inte lägga ner Klippans camping.

– Vi välkomnar att arbetet med att flytta Musikskolan till tidigare gymnasielokaler. Detta skapar nya förutsättningar för att omvandla Musikskolan till en bredare Kulturskola, enligt vårt motionsförslag.

 

Ungdoms-och integrationssamordnare

I maj 2013 la vi en motion kring en ungdoms och integrationssamordnare. Klippans kommun är på många sätt en attraktiv kommun att bo och verka i, men vi ville med denna motion peka på ett förbättringsområde. ”Vi behöver lägga in en högre växel i vår kommun för att skapa ökad delaktighet, medinflytande och känsla av sammanhang för våra unga invånare. ” Läs motionen i sin helhet här

ur HD 140320:
Nu har socialnämnden gett sin syn på integrationsarbetet, som är den del nämnden ansvarar för. I skrivelsen framhäver man att två integrationshandlare nyligen anställts på HVB-hemmet i Örkelljunga, som Klippan har ett samarbetsavtal med. Socialnämnden föreslår därför till kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad. Läs hela artikeln i HD