Våra representanter 2015!

Detta är våra representanter i de olika nämnderna i kommunen inför 2015

Kommunfullmäktige

Bert-Inge Karlsson, ledarmot
Bodil Andersson, ledarmot
Peter Kromnow, ersättare
Charlotte Eliasson Anderberg, ersättare

Kommunstyrelsen
Bodil Andersson, ledarmot
Robert Larsson, ersättare

Barn-och utbildningsnämnden
Charlotte Eliasson Anderberg, ledarmot

Kultur-och fritidsnämnden
Anders Andersson, ledamot

Plan-och byggnämnden
Margareta Dahlgren, ersättare

Socialnämnden
Peter Kromnow, ledamot

Valnämnden
Anders Johansson, ledamot

Revisionen
Sven Carlsson, revisor

Treklövern:
Fredrik Nytzén, ersättare

Nårab:
Anders Johansson, ersättare

Kommunförbundet Skåne:
Bert-Inge Karlsson, ersättare

SIKAB
Bodil Andersson, ersättare

Brottsförebygganderådet:
Bodil Andersson, ledamot

Pensionärsrådet:
Margareta Dahlgren

Handikapprådet:
Peter Kromnow och Robert Larsson

Nämndeman:
Henry Danielsson