• Våra representanter 2015!

  Detta är våra representanter i de olika nämnderna i kommunen inför 2015

  Kommunfullmäktige

  Bert-Inge Karlsson, ledarmot Bodil Andersson, ledarmot Peter Kromnow, ersättare Charlotte Eliasson Anderberg, ersättare

  Kommunstyrelsen Bodil Andersson, ledarmot Robert Larsson, ersättare

  Barn-och utbildningsnämnden Charlotte Eliasson Anderberg, ledarmot

  Kultur-och fritidsnämnden Anders Andersson, ledamot

  Plan-och byggnämnden Margareta Dahlgren, ersättare

  Socialn...