• Tjänsten som kulturstrateg

    När tjänsten som kulturstrateg inrättades var vårt uttalade syfte att den skulle fungera som en motor för att utveckla allmänkulturen och låta fler få del av den själsliga syresättningen. Tanken var också att Klippans kommun skulle kunna flytta fram positionerna som kulturkommun. Tjänsten har nu legat i träda alldeles för länge och ”utvecklingen” har gått baklänges. Därför har vi lämnat in en interpellation till nästa Kommunfullmäktige Läs gärna den här:.interpellation om kulturverksamheten

  • Insändare till Hd

    Målet för Kristdemokraterna är att föräldrarna ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn. Därför är det viktigt att det i hela kommunen finns olika omsorgsformer för att möta familjens behov.

    Än så länge kan man som småbarnsförälder i Klippans kommun välja mellan att ta ut vårdnadsbidrag, pedagogisk barnomsorg (dagmamma) eller förskola men frågan är hur länge till? Den styrande majoriteten, dvs Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet visar mer och mer på a...