Dialogträff om särskolan

Tisdagen den 17 november bjöd FUB in politiker, tjänstemän och vårdnadshavare inom skolan. Ifrån KD var Charlotte Eliasson Anderberg (ledamot i BUN) Ämnet för träffen var att prata kring framtiden för särskolan i Klippan. Hela barn- och utbildningsnämnden är helt eniga om att särskolan är viktig del och försöker hela tiden hitta lösningar för ekonomin även om elevunderlaget för tillfället är vikande.

– Den här typen av möte är väldigt viktig för oss som är fritidspolitiker. Här får vi en chans att möta både personal och föräldrar och kan lyssna in deras tankar och behov, säger Charlotte Eliasson Anderberg.