Ny ordförande

Johan Eliasson är en av dem som gått den Politikerskola som KD Klippan genomfört i ett par upplagor och under årsmötet beskrev han hur den blåst under hans intresse för politik och för möjligheterna att bli mer delaktig i de beslut som fattas i stora och små frågor. Att hans fru också valt att engagera sig i barn- och utbildningsnämnden för KD har naturligtvis inte gjort valet svårare.

En av de saker han vill att lokalavdelningen ska fortsätta att satsa på är att fortsätta med Politikerskolan. Vid årsmötet beslutades att nya inbjudningar ska gå ut till Klippanbor som är intresserade av att lära sig grunderna för hur politiken fungerar, lokalt och nationellt.

Övriga i styrelsen är Madeleine Ljungberg, v ordförande, Lisbeth Fleur, kassör, Charlotte Eliasson Anderberg, sekreterare och ansvarig för hemsida och Facebook, samt Robert Larsson, Margareta Dahlgren, Ingmar Pålsson och Erik Fridlund.

Vid årsmötet diskuterades också förslag till vem som ska föräras årets Vitsippspris. Goda förslag kom fram från medlemmarna och det blir nu styrelsen som fattar det avgörande beslutet. Utdelningen beräknas ske någon gång i maj.

Välkommen på årsmöte.

 

Vi träffas i Vita villan, Storgatan 33, Klippan ( gamla kommunhuset, ring för vägbeskrivning)

Torsdagen den 18 februari kl.18.30

Lätt förtäring serveras kostnadsfritt.

Enda krav är medlemskap, går att lösa på plats.

Välkomna

Bodil Andersson 0739-134539