• Kristdemokraterna föreslår: 6 200 tjänster för vårdservice

    Publicerat 2016-04-07

    – Idag hinner inte alltid vårdpersonal ge den vård som patienten behöver. Vi behöver säkerställa att utbildad vårdpersonal får mer tid för patienterna. Sjuksköterskor måste få tid att vara sjuksköterskor. Därför lägger vi 1,1 miljarder kronor för att utveckla arbetet med vårdserviceteam, säger Ebba Busch Thor

                                  .

    ...