Jessica och Lena årets vitsippspristagare

image1image2 Jessica Håkansson Hildingsson tilldelas årets pris för den insats hon gjorde för att rädda habiliteringsersättningen till de personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet. När socialnämnden beslutade att spara in på ersättningen drog Jessica igång en kampanj med namninsamlingar, politikerkontakter och opinionsbildning. Det gav resultat!

Jessica visade att det kan ha stor betydelse om man engagerar sig och inte bara muttrar och knyter näven i byxfickan. På så sätt är Jessica ett föredöme för oss alla!

Lena Landin är den andra pristagaren.

Lena är en eldsjäl av det slag varje förening behöver ha. Hon sitter i styrelsen för FUB Klippan-Åstorp men är också kontaktperson och motor bakom mycket av den verksamhet som riktar sig till barn och unga med olika former av funktionsnersättning. Lenas insatser är oerhört betydelsefulla för att ge glädje, stöd, stimulans, självförtroende och möjligheter till gemenskap för unga i den målgrupp som FUB arbetar för.