Kommunpoliser !

Arbetsuppgifterna för den kommunala polisen skall i första hand ha ett brotts-förebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro i utsatta områden. Till detta kommer handläggning av ärenden som inte faller under prioritet 1 och 2 samt daglig trafikövervakning inom kommunen. Likaså bör en kommunal polis arbeta med narkotikabrott på gatunivå i den mån sådan kriminalitet förekommer. Vissa brottsplatsundersökningar kan med fördel utföras av en kommunal polis. Utredning av bötesärenden, straffrättsliga och vissa specialstraffrättsliga, bör utredas lokalt. Ärenden med frihetsberövade bör fortsatt handläggas av Polismyndigheten. Läs förslaget till bildande av kommunal polisverksamhet: http://wpskane.kristdemokraterna.se/region/files/2016/09/rapport-kd-skane-polis.pdf