• Kommunpoliser !

    Arbetsuppgifterna för den kommunala polisen skall i första hand ha ett brotts-förebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro i utsatta områden. Till detta kommer handläggning av ärenden som inte faller under prioritet 1 och 2 samt daglig trafikövervakning inom kommunen. Likaså bör en kommunal polis arbeta med narkotikabrott på gatunivå i den mån sådan kriminalitet förekommer. Vissa brottsplatsundersökningar kan med fördel utföras av en kommunal polis. Utredning av bötesärenden, straf...