• Detta har vi gjort!

  En del av det Kristdemokraterna i Klippan varit med om att driva/genomföra under de senaste åren

  Vi har tydligt värnat vårdnadsbidraget mot socialdemokraternas attacker. Vi har genomfört en enkät bland familjer som använts sig av möjligheten och sett att detta har inneburit mer tid för de riktigt små barnen och en avlastning av den kommunala barnomsorgen.

  Vi var med och drev igenom att Ljungbyheds föräldraförening fick nya fräscha fritidslokaler, Holken.

  Kd har arbetat och fortsätter att arbeta för en utveckling av Sågen ( Kultur o fritid )

  Politikerskolan har genomförts med god uppslutning av nya politiskt intresserade.

  Kd har motionerat och fått visst gehör för tanken att utveckla Musikskolan till en Kulturskola.

  Förslag har lämnats in från oss om en ny tilläggsskylt vid handikapparkeringarna: ”Lathet är inget funktionshinder”. Vi väntar på genomförandet.

  Vi har aktivt deltagit i olika sociala biståndsprojekt bl.a. ”En hjälpande hand”.

  Kd har varit pådrivande för att Klippan ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.

  Kristdemokraterna tog strid för att inte antalet sommarjobb för ungdomar skulle minskas. Vi räddade därigenom ytterligare ett 20-tal sommarjobb för unga kommuninvånare.

  Städdagar i kommunen har genomförts flera år. Dessutom har Kristdemokraterna genomfört en arbetsdag med många frivilliga där det byggts bobrinkar för Kungsfiskaren.

  En naturvårdsfond har inrättats på Kd´s initiativ.

  Vi var med och förlorade kampen om Färingtofta skola.

  Kd deltog i kampen för att hitta vägar att rädda brottningsgymnasiet.

  Kd-idén med ”Hasaloppet” har överlämnats till arrangörerna för Ljungbyheds gammelmarknad.

  Vitsippspriset har ett år delats ut till Kim Nilsson med familj för deras livshållning och kämpaanda och som goda Klippanambassadörer. Det senaste Vitsippspriset har delats ut till Jan Gustavsson, mannen bakom Värmestugan i Klippan.

  Vi har bjudit in äldreminister Maria Larsson för att visa på Klippans goda kosthållning för äldre och skolungdomar.

  Vi har fått gehör för att åter ta upp frågan om att inrätta en ungdoms- och integrationssamordnare i kommunen.

  Vi har drivit kravet på bättre uppföljning och utvärdering av projekt innan de blir permanentade.