• Historik

    Kristdemokraterna, KD, eller Kristdemokratisk Samling, KDS, som partiet hette från början är ett 50 år ungt parti. Åldersdiskriminering liksom annan diskriminering hör inte hemma i vårt parti. I KD är alla lika mycket värda.
    Den 15 april år 1964 registreras Kristdemokratiska Samlingspartiet, KDS. Den 20 mars 1964 bildas partiet. Partiets förste ordförande var Birger Ekstedt. Birger avled i januari 1973. Den 20 januari 1973 valdes Alf Svensson till ordförande. Alf var ordförande till år 2004 då nuvarande ordförande Göran Hägglund valdes. År 1996 ändrades partinamnet till Kristdemokraterna, KD.
    I Klippan har vid grävning i KD arkiven hittats första årsmötes protokoll från 8 mars 1979. Lokalavdelningen. i Klippan skulle vara 35 år gammalt. Forskning pågår, som kan finna att avdelningen är ännu äldre. Ordförande i lokalavdelningen genom åren har varit Åke Nilsson, Bert-Inge Karlsson, Margareta Sturesson och nuvarande Bodil Andersson.
    År 1979 var valår vilket framgår av protokoll. Distriktsstyrelsemöte hölls i Klippan 23 mars 1979. Listan över kandidater till fullmäktige toppas 1979 av Bert-Inge Karlsson. Kassan innehöll hela 480 kr. 7500 lotter till priset 1 kr/st. såldes. Klippan avd. fick bidrag från KDU med 500 kr. Valstraffet med start i Höör  passerade Klippan 18 augusti 1979. Hur valet gick framgår inte av handlingarna.
    Forskning i KD arkiven pågår och nästa rapport kommer att handla om året 1980. Kassörerna måste ha haft goda nerver.