• Insändare till Hd

  Målet för Kristdemokraterna är att föräldrarna ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn. Därför är det viktigt att det i hela kommunen finns olika omsorgsformer för att möta familjens behov.

  Än så länge kan man som småbarnsförälder i Klippans kommun välja mellan att ta ut vårdnadsbidrag, pedagogisk barnomsorg (dagmamma) eller förskola men frågan är hur länge till? Den styrande majoriteten, dvs Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet visar mer och mer på att de arbetar på att minska eller till och med ta bort våra dagmammor. De har även i sin budget visat att de vill ta bort möjligheten att ta ut vårdnadsbidrag. Detta skrämmer oss eftersom det innebär att det inte längre kommer att finnas någon valfrihet för våra föräldrar i kommunen.

  I dagsläget är det ca 20 familjer som använder sig av vårdnadsbidraget. Dvs att föräldrarna valt att vara hemma med sina barn med ett bidrag på 3000kr i månaden. Om vårdnadsbidraget tas bort skulle det innebära att minst 20 barn till ska få plats i våra förskolor. Vi har redan idag brist på förskoleplatser.

  Vi vet att det är färre föräldrar som väljer pedagogisk barnomsorg i dagsläget och det beror bl.a på att den inte marknadsförts lika tydligt som våra förskolor. Var ska de föräldrarna som vill lämna sina barn i mindre grupper eller i en hemmiljö ta vägen?

  Hur löser vi förskoleplatser till ytterligare 15-20 barn om tre dagmammor tas bort?

  Om vårdnadsbidraget och pedagogiska barnomsorgen tas bort kan det innebära att ytterligare ca 40 barn behöver förskoleplats. Hur löser vi det?

  Och till Centern skulle vi vilja ställa en direkt fråga: Vad är er inställning egentligen? I BUN sitter en ledamot och ifrågasätter pedagogisk barnomsorg medan andra företrädare talar för den. Likaså var ni väldigt tydliga i den förra valperioden att dagmammorna var viktiga.

  Vi har tre kommundelar i Klippan; Ljungbyhed med landsbygd, Klippans centrum och Östra Ljungby/Stidsvig. Det är viktigt att man tar hänsyn till alla tre delarna och inte bara centrum. Samtidigt är det viktigt att vi tänker på att bygga framtidens skola. Det innebär att vi måste våga tänka nytt och även ta hänsyn till framtida planerad bebyggelse i vår kommun enligt översiktsplanen.  T ex vi kanske ska bygga ut Vedbys skolområde med en förskola och ytterligare lokaler till skolan då det är ett av de ställena i kommunen där planeras det att byggas ut.

  Vi vill ha valfrihet och likvärdig förskola/skola och barnomsorg, som kan möta framtidens barn i alla kommundelar!

  Hälsningar

  Kristdemokraterna

  Bodil Andersson, Charlotte Eliasson Anderberg