Medlemsavgift

Nu har årsmötet varit och medlemsavgiften fastställdes till 150 kr, dvs oförändrad mot tidigare.  Om du inte betalt så är Bankgironumret: 5712-1170.

Vill du bli medlem i vår lokalförening? Klicka här!