Styrelsen

Ordförande
Bodil Andersson Ljungbyhed

Vice ordförande
Madeleine Ljungberg, Klippan

Kassör
Lisbeth Fleur, Klippan

Sekreterare

Charlotte Eliasson Anderberg

Ledamöter

Ingmar Pålsson, Klippan
Margareta Dahlgren, Penarp
Robert Larsson, Anderstorp

Ombud vid distrikstämmorna
Bodil Andersson
Charlotte Eliasson Anderberg
Robert Larsson
Ersättare till distriktstämman:
Madeleine Ljungberg
Ingmar Pålsson