Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

 

Barn och familj
Familjen är den minsta gemenskapsenheten i samhället. Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige. Vi vill ge alla föräldrar förutsättningar att kunna kombinera jobb och familj. Många politiker vill inskränka familjernas frihet – vi vill försvara föräldrarnas rätt att själva fatta beslut om sin tillvaro. Vi vill också stärka barnfamiljers ekonomi. Med ett jobbskatteavdrag till föräldrar och ökad ekonomisk hjälp till utsatta familjer stärker vi föräldrar och barns möjligheter.

Medlemsavgift

Nu har årsmötet varit och medlemsavgiften fastställdes till 150 kr, dvs oförändrad mot tidigare.  Om du inte betalt så är Bankgironumret: 5712-1170.

Vill du bli medlem i vår lokalförening? Klicka här!

 

 

Aktivitetszoner vid Läderfabriken

Nu är börjar det bli dags att göra en mer detaljerad planering för hur den sanerade marken vid förra detta läderfabriken ska användas.  Därför lämnar vi nu in en skrivelse kring att vi vill  att det ska planeras in aktivitetszoner, alltså ytor som ska uppmuntra till aktiviteter. I vår skrivelse ger vi förslag på en BMX-bana, amfiteater och redskap till ett utegym.

Vår skrivelse blev uppmärksammad av HD. Vill ni läsa artikeln så klicka här. HD gick även ut och frågade medborgare i Klippan vad de tycker i frågan. Läs mer här

BMX

 

Årsmöte 2017

Styrelsen för 2017 års arbete åt Klippans Kristdemokrater. Åter en härlig kväll med trevliga och glada kommuninvånare och med Margareta Dahlgrens uuunderbara fika.  Tack alla Kd-are.

Bodil Andersson / ordförande

 

Personlig assistans

”De som är beroende av personlig assistans ska inte straffas”
-Vi Kristdemokrater har inte begärt dagens debatt för att prata om fusk och brottslighet. För om det finns inget att debattera, vi är alla överens. Det finns. Det ska upptäckas och det ska straffas. Men de som är beroende av personlig assistans ska inte straffas och det är vad som pågår just nu. Jag hoppas att vi idag från regeringen kommer få besked och erkännanden. Att regeringen erkänner att de har bidragit till och fortsätter bidra till att vi idag inte kan vara säkra på att de som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service faktiskt får vad vi genom lagstiftning har lova dem.
Emma Henriksson i riksdagsdebatten om personlig assistans som just nu pågår: http://www.svt.se/…/…/hederskulturen-och-personlig-assistans
Håller du med? kommentera och dela gärna!
#svpol #räddalss #funkpol

Kristdemokraternas foto.

Kommunpoliser !

Arbetsuppgifterna för den kommunala polisen skall i första hand ha ett brotts-förebyggande perspektiv genom hög synlighet och närvaro i utsatta områden. Till detta kommer handläggning av ärenden som inte faller under prioritet 1 och 2 samt daglig trafikövervakning inom kommunen. Likaså bör en kommunal polis arbeta med narkotikabrott på gatunivå i den mån sådan kriminalitet förekommer. Vissa brottsplatsundersökningar kan med fördel utföras av en kommunal polis. Utredning av bötesärenden, straffrättsliga och vissa specialstraffrättsliga, bör utredas lokalt. Ärenden med frihetsberövade bör fortsatt handläggas av Polismyndigheten. Läs förslaget till bildande av kommunal polisverksamhet: http://wpskane.kristdemokraterna.se/region/files/2016/09/rapport-kd-skane-polis.pdf

Jessica och Lena årets vitsippspristagare

image1image2 Jessica Håkansson Hildingsson tilldelas årets pris för den insats hon gjorde för att rädda habiliteringsersättningen till de personer med funktionsnedsättning som deltar i daglig verksamhet. När socialnämnden beslutade att spara in på ersättningen drog Jessica igång en kampanj med namninsamlingar, politikerkontakter och opinionsbildning. Det gav resultat!

Jessica visade att det kan ha stor betydelse om man engagerar sig och inte bara muttrar och knyter näven i byxfickan. På så sätt är Jessica ett föredöme för oss alla!

Lena Landin är den andra pristagaren.

Lena är en eldsjäl av det slag varje förening behöver ha. Hon sitter i styrelsen för FUB Klippan-Åstorp men är också kontaktperson och motor bakom mycket av den verksamhet som riktar sig till barn och unga med olika former av funktionsnersättning. Lenas insatser är oerhört betydelsefulla för att ge glädje, stöd, stimulans, självförtroende och möjligheter till gemenskap för unga i den målgrupp som FUB arbetar för.

Vitsippspriset

vitsippaIkväll tisdagen den 31 maj delar Kristdemokraterna i Klippan ut årets Vitsippspris.
Det sker kl 19.00 på mötesplats Sågen (2:a vån) i samband med att FUB Klippan-Åstorp har avslutningskonsert på Kafé Sågen.

Vitsippspriset är en originalidé från Kristdemokraterna i Klippan. För mer än 25 år sedan lanserades idén att belöna och uppmärksamma någon anställd eller ideellt arbetande person för gärning eller insatser som gör skillnad. Idén har spritt sig över landet och ”googlar” man på ”Vitsippspriset” får man över 11.000 träffar idag.

Priset utgörs av en unik, inglasad vitsippstuva, gjord av konstnären Kerstin Gullvert Carlsson i Munka Ljungby.

Kristdemokraterna föreslår: 6 200 tjänster för vårdservice

Publicerat 2016-04-07

– Idag hinner inte alltid vårdpersonal ge den vård som patienten behöver. Vi behöver säkerställa att utbildad vårdpersonal får mer tid för patienterna. Sjuksköterskor måste få tid att vara sjuksköterskor. Därför lägger vi 1,1 miljarder kronor för att utveckla arbetet med vårdserviceteam, säger Ebba Busch Thor

                              .ebba

Ny chans att gå vår ”Politikerskola”

Ett sätt att stärka vår demokrati är att få merkunskap. Vi i Kristdemokraterna i Klippan tycker detta är viktigt. Du som är nyfiken på hur det politiska arbetet och vår kommun fungerar, får nu en chans att lära lite mer.
Du behöver inte vara medlem i KD för att delta. Har du bara ett intresse av att vilja påverka i din kommun, är du varmt välkommen.

Kursen kommer bl a att innehålla följande:
Grundläggande om vårt demokratiska system.

  • Att vara förtroende vald
  • Så fattas beslut i kommunen
  • Hur kan jag påverka?
  • Besök vid ett möte i kommunfullmäktige
  • Så fungerar Region och Riksdag

Vi träffas vid fyra kurstillfällen, ca 2,5tim/gång.
– tors 7/4
– tors 21/4
– tis 26/4 (Kom.fullm.)
– avslutning tors den 12/5.

Plats: Cafeterian i kommunhuset, Klippan (3 vån) Tid: 19.00–21.30

Anmälan till:Madeleine Ljungberg, e-post:madeleine@ljungbergs.se
Först till kvarn gäller. Begränsat antal.

Anmäl dig här