Planerings- och idédag!

Den 12 mars är det dags för en planerings- och idédag. En halvdag där vi träffas, utbyter idéer, tankar och planerar framåt! Kanske har Du en idé, stor som liten som kan gynna vår kommun.

När? 12 mars kl.9.00-13.00 (inkl. lunch)
Var?  47:an Storgatan 47, Klippan

Det bjuds på lättare lunch. Därför tar vi gärna emot en intresseanmälan

Gör din intresseanmälan till:
charlotte.eliasson.anderberg@kristdemokraterna.se

eller ring/SMSA 0706-630898

Vårdnadsbidraget i Kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige den 23 februari togs vårdnadsbidraget upp, då riksdagen tagit beslut om att det ska upphöra. Det innebär tyvärr att vi inte kan ha kvar den av valfriheten i vår kommun. Därför tycker vi att det är ännu viktigare att man värnar om pedagogisk omsorg (dagmammor) så att familjen har någon valfrihet kvar.

Är du nyfiken på vad som sades klicka här: https://youtu.be/WSXeoN6S5QY?t=12m16s

 

Ny ordförande

Johan Eliasson är en av dem som gått den Politikerskola som KD Klippan genomfört i ett par upplagor och under årsmötet beskrev han hur den blåst under hans intresse för politik och för möjligheterna att bli mer delaktig i de beslut som fattas i stora och små frågor. Att hans fru också valt att engagera sig i barn- och utbildningsnämnden för KD har naturligtvis inte gjort valet svårare.

En av de saker han vill att lokalavdelningen ska fortsätta att satsa på är att fortsätta med Politikerskolan. Vid årsmötet beslutades att nya inbjudningar ska gå ut till Klippanbor som är intresserade av att lära sig grunderna för hur politiken fungerar, lokalt och nationellt.

Övriga i styrelsen är Madeleine Ljungberg, v ordförande, Lisbeth Fleur, kassör, Charlotte Eliasson Anderberg, sekreterare och ansvarig för hemsida och Facebook, samt Robert Larsson, Margareta Dahlgren, Ingmar Pålsson och Erik Fridlund.

Vid årsmötet diskuterades också förslag till vem som ska föräras årets Vitsippspris. Goda förslag kom fram från medlemmarna och det blir nu styrelsen som fattar det avgörande beslutet. Utdelningen beräknas ske någon gång i maj.

Välkommen på årsmöte.

 

Vi träffas i Vita villan, Storgatan 33, Klippan ( gamla kommunhuset, ring för vägbeskrivning)

Torsdagen den 18 februari kl.18.30

Lätt förtäring serveras kostnadsfritt.

Enda krav är medlemskap, går att lösa på plats.

Välkomna

Bodil Andersson 0739-134539

Vår insändare i HD/NST om turerna i socialnämnden

Fredagen den 15 januari skickade vi in våra tankar om socialnämnden till HD/NST.

Förvirringen tycks total inom socialnämnden! Hur ska man annars förklara de märkliga besluten inom äldreomsorgen?

Vid ordinarie sammanträde i socialnämnden den 15 dec lades besparingsförslag fram som blivit nödvändiga pga de stora underskotten inom nämndens verksamhet.

HB Sinclair (M) presenterade ett förslag för att rädda Micke Mek, dagverksamheten/ Centrumträffen och äldrepedagogen. Vid omröstningen inträffade det närmast historiska att alla ledamöter utom nämndens soc demokratiska ordförande ställde sig bakom Sinclairs förslag. Det sensationella var att två socialdemokrater gick emot sin egen ordförande och verksamheterna räddades!

Vad gör man då från den ”förlorande” sidan? Jo, man kallar med kort varsel till ett nytt möte i mellandagarna! Jul och nyår är en högtid då man mer än andra tider på året tar ledigt och reser till sina nära och kära – högst olämplig som mötestid. Utifrån protokollen kan man heller inte se att det uppkommit något nytt som motiverade ett nytt möte.

Ledamoten från Kd var en av dem som befann sig långt härifrån när det snabbt inkastade extramötet hölls. Även ersättaren från (L) var förhindrad att delta. Plötsligt befann sig således en partitrogen socialdemokrat på Kd´s stol. Det som dessutom hänt under dagarna sedan det ordinarie mötet var att (S) ”piskat in” sina ledamöter i partifållan på känt manér. De som dristat sig att rösta emot, röstade nu med sin ordförande och miljöpartisten valde att ta på sig munkavle, vika ner sig och inte rösta alls. De viktiga verksamheterna som räddats fick nu sin slutliga dödsdom med ordförandens utslagsröst.

Är det så här ett vettigt beslutsfattande ska se ut? Ska vi först ha möten för att se hur det går och sen ha ett nytt för att kunna preparera fritänkande partikamrater så man får det utfall man vill ha? Man tar sig för pannan!

För Kd-gruppen

Bert-Inge Karlsson, Charlotte Eliasson Anderberg & Peter Kromnow

Dialogträff om särskolan

Tisdagen den 17 november bjöd FUB in politiker, tjänstemän och vårdnadshavare inom skolan. Ifrån KD var Charlotte Eliasson Anderberg (ledamot i BUN) Ämnet för träffen var att prata kring framtiden för särskolan i Klippan. Hela barn- och utbildningsnämnden är helt eniga om att särskolan är viktig del och försöker hela tiden hitta lösningar för ekonomin även om elevunderlaget för tillfället är vikande.

– Den här typen av möte är väldigt viktig för oss som är fritidspolitiker. Här får vi en chans att möta både personal och föräldrar och kan lyssna in deras tankar och behov, säger Charlotte Eliasson Anderberg.

Tjänsten som kulturstrateg

När tjänsten som kulturstrateg inrättades var vårt uttalade syfte att den skulle fungera som en motor för att utveckla allmänkulturen och låta fler få del av den själsliga syresättningen. Tanken var också att Klippans kommun skulle kunna flytta fram positionerna som kulturkommun. Tjänsten har nu legat i träda alldeles för länge och ”utvecklingen” har gått baklänges. Därför har vi lämnat in en interpellation till nästa Kommunfullmäktige Läs gärna den här:.interpellation om kulturverksamheten

Insändare till Hd

Målet för Kristdemokraterna är att föräldrarna ska kunna välja den barnomsorg som är bäst för deras barn. Därför är det viktigt att det i hela kommunen finns olika omsorgsformer för att möta familjens behov.

Än så länge kan man som småbarnsförälder i Klippans kommun välja mellan att ta ut vårdnadsbidrag, pedagogisk barnomsorg (dagmamma) eller förskola men frågan är hur länge till? Den styrande majoriteten, dvs Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet visar mer och mer på att de arbetar på att minska eller till och med ta bort våra dagmammor. De har även i sin budget visat att de vill ta bort möjligheten att ta ut vårdnadsbidrag. Detta skrämmer oss eftersom det innebär att det inte längre kommer att finnas någon valfrihet för våra föräldrar i kommunen.

I dagsläget är det ca 20 familjer som använder sig av vårdnadsbidraget. Dvs att föräldrarna valt att vara hemma med sina barn med ett bidrag på 3000kr i månaden. Om vårdnadsbidraget tas bort skulle det innebära att minst 20 barn till ska få plats i våra förskolor. Vi har redan idag brist på förskoleplatser.

Vi vet att det är färre föräldrar som väljer pedagogisk barnomsorg i dagsläget och det beror bl.a på att den inte marknadsförts lika tydligt som våra förskolor. Var ska de föräldrarna som vill lämna sina barn i mindre grupper eller i en hemmiljö ta vägen?

Hur löser vi förskoleplatser till ytterligare 15-20 barn om tre dagmammor tas bort?

Om vårdnadsbidraget och pedagogiska barnomsorgen tas bort kan det innebära att ytterligare ca 40 barn behöver förskoleplats. Hur löser vi det?

Och till Centern skulle vi vilja ställa en direkt fråga: Vad är er inställning egentligen? I BUN sitter en ledamot och ifrågasätter pedagogisk barnomsorg medan andra företrädare talar för den. Likaså var ni väldigt tydliga i den förra valperioden att dagmammorna var viktiga.

Vi har tre kommundelar i Klippan; Ljungbyhed med landsbygd, Klippans centrum och Östra Ljungby/Stidsvig. Det är viktigt att man tar hänsyn till alla tre delarna och inte bara centrum. Samtidigt är det viktigt att vi tänker på att bygga framtidens skola. Det innebär att vi måste våga tänka nytt och även ta hänsyn till framtida planerad bebyggelse i vår kommun enligt översiktsplanen.  T ex vi kanske ska bygga ut Vedbys skolområde med en förskola och ytterligare lokaler till skolan då det är ett av de ställena i kommunen där planeras det att byggas ut.

Vi vill ha valfrihet och likvärdig förskola/skola och barnomsorg, som kan möta framtidens barn i alla kommundelar!

Hälsningar

Kristdemokraterna

Bodil Andersson, Charlotte Eliasson Anderberg

Utdelning av vitsippspriset

Torsdagen den 4 juni , kl 18.00 kommer årets vitsippspris delas ut i kommunhusets cafeteria.

Årets prisdeltagare är Amalia Nelson och Mattias Skog för sina insatser kring julklappshjälpen.

Vill ni vara med och fira våra pristagare så välkomna att anmäla er genom att klicka här: korta.nu/vitsippspriset2015 eller till bodil.andersson@kristdemokraterna.se

Varmt välkommen på en trevlig stund med supergod fika!