Familjens dag!

Några slog sig ner och tog en fika medan andra blev ansiktsmålade . En hel del gick vår tipspromenad om skräp och natur från Håll Sverige rent. För de som deltog i tipspromenaden väntar nu en lycklig vinnare på ett samtal om att de får göra en förstoring på canvas. Vi tackar alla som varit delaktiga och tittade förbi hos oss idag. Ett särskilt Tack till Jeanette som ansiktsmålade och Margareta som stod för supergod fika.

familjensdag 2

familjens dag

Vitsippspris

Citat

vitsippspriset 2014

Kristdemokraternas handritade vitsippssymbol vill stå för enkelhet o äkthet men den talar också om mänsklig ofullkomlighet. Mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd – ofta i det tysta. Vitsippspriset delas ut i denna anda.

Kristdemokraterna i Klippan har beslutat att dela ut årets Vitsippspris till Klippanbon Janne Gustavsson med motiveringen:
Janne Gustavsson är en man som själv har gjort en livsresa som inger respekt. Med många skiftande erfarenheter i sin livsryggsäck och utifrån ett djupt engagemang för sin nästa och medmänniska, har ”Göteborgs Janne” startat Värmestugan i Klippan. Verksamheten håller till i Frälsningsarméns lokal och bedrivs i huvudsak under höst och vinterhalvåret. Värmestugan har blivit en spännande mötesplats för många människor i olika skeden i livet.
Genom Värmestugan har Janne Gustavsson förutom värme, gemenskap, kaffe o smörgåsar också kunnat förmedla kläder och annan utrustning till människor som varit i behov av det.
Med detta pris vill vi också uppmärksamma de företag, butiker och enskilda som på olika sätt sponsrat och stöttat verksamheten.

Med människor som Janne Gustavsson och med stöd från välvilliga delar av lokalsamhället blir Klippan en varmare ort att vistas i.

 

 

Familjens dag!

familjens röst2Den 15maj firar vi familjens dag! Det blir tipsrunda, pysselborg, ansiktsmålning och fika.

Vi startar kl 15.00 med att dela ut vitsippspriset.

Varmt välkomna!

Våra synpunkter kring åtgärder

På grund av det ekonomiska läget i kommunen har det diskuterats olika åtgärder i den politiska styrgruppen. Vi vill dela med oss våra synpunkter kring en del av förslagen till åtgärder. Klicka här för att se våra synpunkter i sin helhet..

– Inte minska antalet sommararbetare från 60 till 40

– Vi anser att arbetsgruppens förslag om att nämnderna ska minskas med två ledamöter och att ersättarna inte ska få samma ekonomiska förutsättningar som nu, är olyckliga.

– Tanken på att initiera en konkurrensutsättning av kost och städenheten menar vi är helt ur fas med rim och reson.

– Vi är positiva till styrgruppens synpunkter ang att inte lägga ner Klippans camping.

– Vi välkomnar att arbetet med att flytta Musikskolan till tidigare gymnasielokaler. Detta skapar nya förutsättningar för att omvandla Musikskolan till en bredare Kulturskola, enligt vårt motionsförslag.

 

Ungdoms-och integrationssamordnare

I maj 2013 la vi en motion kring en ungdoms och integrationssamordnare. Klippans kommun är på många sätt en attraktiv kommun att bo och verka i, men vi ville med denna motion peka på ett förbättringsområde. ”Vi behöver lägga in en högre växel i vår kommun för att skapa ökad delaktighet, medinflytande och känsla av sammanhang för våra unga invånare. ” Läs motionen i sin helhet här

ur HD 140320:
Nu har socialnämnden gett sin syn på integrationsarbetet, som är den del nämnden ansvarar för. I skrivelsen framhäver man att två integrationshandlare nyligen anställts på HVB-hemmet i Örkelljunga, som Klippan har ett samarbetsavtal med. Socialnämnden föreslår därför till kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad. Läs hela artikeln i HD

Kandidatutbildning

Den 22 februari var några av dem som kandiderar till kommunfullmäktige på kandidatutbildning i Hässlehom.  Det startades med en filmhälsning ifrån David Lega och fortsattes med massor av inspiration från Anders Andersson, Camilla Rinaldo Miller och Tommy Bernevång Forsberg.

Bild ifrån kandidatutbildningen
Överst: Lisbeth, Ingmar, Janne, Underst: Charlotte, Bodil, Anders

Nu rullar politikerskolan !

Bert-inge Karlsson

Fantastiskt och se nya ansikten som är intresserade av att lära sig mer om hur man kan påverka i sin kommun. Bert-Inge Karlsson delade med sig av sin kunskap om riksdagen och regeringen. Förklarade betydelsen av att vi går och röstar, varje röst är en påverkan på besluten. Nästa träff är den 13 februari, då går vi igenom hur kommunen är strukturerad och hur man gör för att påverka besluten som tas här. Det blir Anders Johansson , vice ordförande i Kommunfullmäktige som delger oss sin kunskap då.