Våra förtroendeuppdrag

Kommunfullmäktige

Bert-Inge Karlsson, ledarmot
Charlotte Eliasson Anderberg, ledarmot
Robert Larsson, ersättare
Anders Johansson, ersättare

Kommunstyrelsen
Robert Larsson, ledarmot
Anders Johansson, ersättare

Barn-och utbildningsnämnden
Charlotte Eliasson Anderberg, ledarmot

Kultur-och fritidsnämnden
Anders Andersson, ledamot

Plan-och byggnämnden
Margareta Dahlgren, ersättare

Socialnämnden
Sara Silvegren, ledamot

Valnämnden
Anders Johansson, ledamot

Revisionen
Sven Carlsson, revisor

Treklövern:
Fredrik Nytzén, ersättare

Nårab:
Anders Johansson, ersättare

Kommunförbundet Skåne:
Bert-Inge Karlsson, ersättare

Pensionärsrådet:
Margareta Dahlgren

Handikapprådet:
Robert Larsson

Nämndeman:
Henry Danielsson