En god barnomsorg

Små barn behöver små grupper i förskolan för att trivas. Kristdemokraterna och Alliansen har under mandatperioden 2014-18 minskat barngrupperna med i genomsnitt två barn per grupp. De är dock fortfarande väsentligt högre än Skolverkets rekommendation. Vi i KD vill: 

– Fortsätta minska barngruppernas storlek i förskolan. År 2019 vill vi minska grupperna med 0,8 barn.

– Värna förskolans kvalitet genom restriktivare tillämpning av vistelsetider.

– Att familjedaghem med god kvalitet skall erbjudas som en fullvärdig förskoleverksamhet.

– Förbättra arbetsmiljön på förskolan

– Ge personalen ökad tid med barnen genom minskad administration.