• Vår politik

    Kristdemokraterna vill underlätta livspusslet för barnfamiljerna, stärka företagandet och ge omsorg till de personer som har mest behov av det. Det är också viktigt att bygga ett starkt och hållbart samhälle, där invånarna känner både trygghet och tillit. 

    Bland våra hjärtefrågor finns mindre barngrupper i förskolan, fler vuxna i skolan och ett stärkt företagande med ökad service i centrum. Vi vill också att Knivsta växer med förnuft och att kommunen satsar på kärnverksamheten och planerar för en ekonomi i balans. Att inte i onödan höja skatten är en viktig fråga för oss.

    Här når du vårt program för ett bättre Knivsta.

    Här finns mer information om Kristdemokraternas rikspolitik.