Köping behöver ett nytt styre

Kristdemokraterna behövs som en stark röst i Köpings kommun.
Vi jobbar bland annat för:
*Trygga gator och torg
*Tung trafik ska inte finnas där barn och äldre finns
*Drogfria miljöer för ungdomar
*Förskolor och skolor där trygghet och kompetens är det viktigaste
*Inga stora förskolor. Mindre barngrupper
*Garanti att träffa skolsköterska / skolkurator inom ett dygn
*Fler praktikplatser för bl a ungdomar
*Äldreboenden där det är lätt att vistas ute
*Att alla över 85 år ska själva få bestämma om de vill flytta in på ett äldreboende
*Att personalen trivs på jobbet
*Nytt upplevelsebad på Krillan
*Nya lokaler åt ungdomsgården
*Ett boende för hemlösa
*Fler klimatsmarta lösningar i kommunen där KBAB föregår med goda exempel.


Köping kan bli världens bästa att växa upp i


Läs mer