Förslag

– Inför Lagen om Valfrihet (LOV) i Köpings kommun!
– Justera partistödet så att det inte missgynnar små partier.