Åsikter i aktuella frågor

Innehåll:
– KD för ungdomar

– Är SD kristet?

– Omläggning av E18

Vad ska KD göra för ungdomar i Köpings kommun under de närmaste 4 åren?

* Fler praktikplatser för ungdomar

Alla skolungdomar gillar inte att bara plugga. Många ungdomar har svårt att få tag på jobb efter att studierna är klara eller medan studierna pågår. Här kan kommunen göra mycket mer för att hjälpa ungdomar att få tag på praktikplatser. Hurdå?

Det är inte sant att företag och offentliga arbetsplatser bara behöver arbetskraft som har minst gymnasieutbildning. Då och då dyker det upp arbetsuppgifter som nästan vem som helst kan sköta. Om det vore kortare kontaktvägar mellan arbetsgivare och de som behöver praktik eller tillfälliga jobb, skulle fler kunna skaffa sig arbetslivserfarenhet och kontakter som alltid efterfrågas. Det här måste kommunen hjälpa till mer med. Det bygger på att tillgänglighet och förtroenden måste byggas upp från flera håll. Arbetsgivare behöver snabbt kunna få tag på rätt folk. Ungdomar måste vara medvetna om att det gäller att bjuda på sig själva. Förmedlarna måste jobba flexibelt.

Dessutom behöver det i kommunen finnas fler möjligheter till kortare utbildningar till det som efterfrågas när utbildningen är klar (”fingertoppskänsla” krävs!).

* Trygga gator och torg

Ja, det är ett problem med olika grupperingar. De som är födda i landet umgås inte med vilka som helst. Invandrargrupper umgås inte särskilt mycket över gränserna. Det finns hos en del en rädsla för att hamna ensam i fel sammanhang.

Det finns många strålande undantag på detta. De ska stödjas i det de gör och borde ha medaljer.  Men hos alltför många finns osäkerhet över vad andra kan ta sig för.

Kultur & Fritid gör ett stort jobb för att överbrygga motsättningar. Vi måste lyssna mer på deras erfarenheter och bygga vidare på det. Men det är inte bara de som ska jobba. Alla behöver engagera sig mer i vettiga aktiviteter som bygger broar mellan människor. Det finns massor att göra och nya saker att utveckla.

* Drogfria miljöer

Droger är bara förstörande. Vi ska jobba stenhårt på att droganvändandet försvinner från Köping. OK, det är kanske en utopi men vi måste sikta högt för att nå höga resultat.

* Skolor där trygghet och kompetens är det viktigaste.

Ja, vi vill ha betyg i lägre åldrar. Ja, vi vill ha skriftliga omdömen i ordning och uppförande (utom i avgångsbetygen). Allt för att ge tydliga signaler om att man behöver sköta sig. Men viktigare än betyg är att skolorna jobbar med att individerna är trygga och mår bra. Om människan inte mår bra, så kvittar det vad det står i ett betyg eller så sänker det personen ytterligare.

För att vuxna ska kunna göra bra jobb i skolorna, så måste de vara yrkesskickliga. Det ska ungdomar kunna lita på. För att få de skickligaste, behöver lönerna stiga.

* Garanti att träffa skolsköterska/skolkurator inom ett dygn

Det är på tok för många ungdomar i Köpings kommun som mår dåligt. Om de får träffa en skolsköterska eller skolkurator snabbt – helst samma dag eller i alla fall inom ett dygn kan det som sen blir stora problem kanske lösas lättare. Liksom en elev  måste ha en lärare snart, måste en person som mår dåligt få hjälp av ett proffs snart. Skolsköterskan och skolkuratorn måste kunna vara borta från sin mottagning ibland – t ex för utbildning, men då ska det finnas andra som täcker upp.

*Bra kommunikationer

Köpings tätort ska inte bli större än att man inte orkar gå eller cykla från ena änden till den andra. Det förutsätter gång- och cykelvägar som är trygga och enkla att ta sig fram på.  Om man vill förflytta sig mellan tätorter ska man inte behöva åka bil. Mälardalen är så pass tätbefolkat att det lönar sig att ha täta buss- och tåglinjer. Men då gäller det att bussarna går där och när de behövs och att folk verkligen använder dem. Hör behöver både samhället och resenärerna göra satsningar. Tågen ska också  gå i tid.

skrivet av Per Norin 140910

 

Är SD kristet? 

Vi kristdemokrater håller med sverigedemokrater om att den svenska kulturen är starkt färgad av det kristna arvet (men det finns influenser även från andra håll). Så vill vi att det ska kunna fortsätta vara.
Men Sverigedemokraternas (SD) partiideologi är långt i från det kristna budskapet om tolerans och solidaritet. Kristus är den enormt positiva energin som vi vill att alla ska vara så nära som möjligt. SD predikar istället utpekning, gränsdragning och uteslutning.

Jag ska ge några exempel:
Inför valet 2010 sa Jimmie Åkesson i TV att överrepresentationen är enorm när det
gäller invandrare och våldtäkter. Men det finns ingen vetenskapligt gjord statistik som
belägger den fördomen. Att på det här sättet misstänkliggöra minoriteter som redan har
det nog så svårt går tvärtemot Jesus kärleksspråk.
Kristna brukar i demokratiska sammanhang betona att alla människor har lika värden. Förut var SD´s version av det, att ”alla svenskar ska ha samma värde”. Numera är detta borttaget. Främlingsfientliga åsikter är så inlindade i SD´s nya principprogram att de bara ska anas men inte synas. Det står nu istället t ex att ”…invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens…” Paulus skrev i Bibeln om hur dopet gör skillnad : ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Det är ord som befriar.
Om du tittar på YouTube-klipp från tiden när SD bildades fram till för bara några år sen, så fram träder ännu tydligare främlingsfientlighet. Än värre blir det om vi följer vad de som nu är framträdande sverigedemokrater sa och gjorde innan de bildade partiet. En grundläggande kristen tanke är att man ska kunna ångra sig och att andra ska förlåta och glömma fel som sagts och gjorts. Men jag har aldrig hört dessa personer be om förlåtelse för intoleranta saker som de sagt. Alltså finns tyvärr ingen anledning att tro att Åkesson & Co nu anser något annat än för några år sen.
I min kristna värld är det grundläggande att stå upp mot förtryck och orättvisa. Därför kan jag som kristdemokrat inte vara tyst mot intolerans och vi/dom-budskap.

Kristdemokraterna har som parti i 50 år kämpat för att det kristna budskapet om fred, rättvisa och tolerans ska kunna vara grunden i samhället. I det arbetet måste vi även jobba med oss själva. När jag möter positiva förebilder som ser på saker på lite annat sätt än jag är van vid, kan jag själv växa som människa. Välkommen till Kristdemokraterna där du kan betona och utveckla den kristna kulturen i ett mångkulturellt och färgglatt Sverige.

skrivet av  Per Norin 130618 reviderat 140908

Omläggning av trafik på E18 via Ringvägen och Munktorp

KD och som vi minns alla andra partier stödde Socialdemokraterna när det styret bestämde att E18 mellan Köping och Västerås skulle se ut som det gör nu.

Sen gick det flera år med en del olyckor men ändå klart färre än när vägen hade mötande trafik.

Men i takt med att övriga sträckor på E18 mellan Örebro och Stockholm fått högre kvalitet har även hastigheten på Köping-Västerås skruvats upp. Ökad ålder på vägen medför också ökat reparationsbehov. Sammanlagt har den tid och den trafik som leds om via Köping och Munktorp ökat oroväckande mycket.

I början av 2012 fick KD i Köping möjlighet att uppvakta såväl vår representant i riskdagens trafikutskott (som gör prioriteringarna av stora vägbyggen) som landshövdingen i Västmanlands län (med bakgrund som generaldirektör i Vägverket och som anmälare till riksdagen om angelägna behov).  Båda var ganska överraskade  av vår begäran om att stoppa omdirigeringen via Köping och Munktorp. Men då låg redan planen klar för vägbyggen under de närmaste åren.

Å andra sidan visar en undersökning som publicerades i tidningarna i början av veckan av hälften av de som avled i trafikolyckor i Sverige 2002 skulle  sannolikt ha överlevt motsvarande olycka 2012 på grund av förbättringar som gjort under dessa tio år. Andra prioriteringar som gjorts har alltså varit lyckosamma.

Slutsatser:

* Vi kan vara efterkloka och säga att KD skulle aldrig gått med på Socialdemokraternas beslut att bygga om E18 till nuvarande  standard med 2-3 körfält. Vi skulle ha  krävt motorväg från början.

* Socialdemokraterna gick 2014  med skyltarna att bygga ”motorväg NU”.  Men en motorväg kräver en planläggning och projektering som måste ta tid för att bli rätt.  KD lovar att skynda på bygget av motorväg så mycket det går.

skrivet av Per Norin 140904 reviderat 180210