Köping kan bli världens bästa att växa upp i

Våra toppkandidater till kommunfullmäktige: Anna-Carin Ragnarsson och Per Norin.

Anna-Carin är förskollärare och Per är högstadielärare i Köping.

De är övertygade om att människor utvecklas, mognar och mår bäst i små grupper. I familjen får medlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse men också ställas inför krav och ta ansvar. På det sättet anknyter familjen som gemenskap till människans djupaste behov – behovet av att bli sedd och inte vara utbytbar. Familjer ser olika ut och det finns ingen perfekt kombination men de är ändå bäst. Därför behöver samhället – både det offentliga ( t ex kommunen) och det civila (t ex grannar och anhöriga) – stödja familjerna.

Både Anna-Carin och Per jobbar med barn och unga i Köping och är tonårsföräldrar. De arbetar aktivt både i jobbet och på fritiden för att stödja barn och unga och deras föräldrar.
De ser att Kristdemokraterna är det politiska parti som har de bästa åsikterna och möjligheterna till att se till att Köping och Sverige blir världens bästa att växa upp i.


Köping behöver ett nytt styre

Kristdemokraterna behövs som en stark röst i Köpings kommun.
Vi jobbar bland annat för:
*Trygga gator och torg
*Tung trafik ska inte finnas där barn och äldre finns
*Drogfria miljöer för ungdomar
*Förskolor och skolor där trygghet och kompetens är det viktigaste
*Inga stora förskolor. Mindre barngrupper
*Garanti att träffa skolsköterska / skolkurator inom ett dygn
*Fler praktikplatser för bl a ungdomar
*Äldreboenden där det är lätt att vistas ute
*Att alla över 85 år ska själva få bestämma om de vill flytta in på ett äldreboende
*Att personalen trivs på jobbet
*Nytt upplevelsebad på Krillan
*Nya lokaler åt ungdomsgården
*Ett boende för hemlösa
*Fler klimatsmarta lösningar i kommunen där KBAB föregår med goda exempel.