På gång

 Sara Skyttedal kommer till Köping på lördag!

På lördag 14 mars kommer KDU´s ordförande Sara Skyttedal till Köping.

Plats: Tunadalskyrkan vid Bondgårdsberget (Björkvägen 1)

Tid: kl 10-11

Det är en del i att Kristdemokraternas distrikt har sin vårstämma i Köping.

Dagen början kl 09.30 med fika i bottenvåningen.

Efter Saras tal (som är öppet för alla) börjar själva vårstämman.