KDU

Lyssna på intervjun med KDU Västmanlands ordförande: Per Nilsson genom att markera allt nedan och sen klicka på det:
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jdxPky93-ScVHM&tbnid=S0WU78m5HAcLFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsverigesradio.se%2Fsida%2Fartikel.aspx%3Fprogramid%3D112%26artikel%3D5906298&ei=H6ADVI2WJ4aI4gTU3IGIBg&bvm=bv.74115972,d.bGE&psig=AFQjCNHC2UmjheYrDtgh6z21tww7-BKV8w&ust=1409610135462363