Kristdemokraterna kommer att göra skillnad i svensk politik!

Lördagen den 22 mars höll Kristdemokraterna i Kronoberg stämma på Öjaby Herrgård.
Ett 60-tal kristdemokrater från hela länet var samlade och stämman inleddes med att Sara Skyttedal, partiets toppkandidat till riksdagen, höll ett anförande under dagen med fokus på Kristdemokraternas bidrag i svensk politik och familjernas roll i samhällsbygget.

”Vi är partiet som starkast tar ställning för familjen. Familjepolitiken är inte ett perifert politikområde. Starka familjer krävs för att bygga ett samhälle som håller samman och är en förutsättning för att andra områden i samhället ska fungera”, säger Sara Skyttedal.

 

”Vi utmanar både vänsterns vulgära tolkning av solidaritet och liberalers naiva tro på individen. Vi tror på att stärka de naturliga gemenskapernas roll. Vår politik för en flexiblare barnomsorg, mer tid för barnen och skattesänkningar för familjer skapar förutsättningar för ett bättre samhälle” avslutar Skyttedal.

Sara passade också på att meddelade länets kristdemokrater att hon kommer att flyttar till Växjö i maj. Efter att Sara slutade gymnasiet 2006 flyttade hon från Växjö till Haninge, men under valrörelsen kommer hon vara på plats i Kronoberg igen.

”Jag ser fram emot en intensiv valrörelse i Kronoberg. Tror det är oerhört viktigt att vara närvarande i länet för att genomföra detta på ett bra sätt. Därför känns det riktigt kul att jag hittat en lägenhet i Växjö”
Sara Skyttedal

 

 

För mer information:

Sara Skyttedal 2Sara Skyttedal

Riksdagskandidat

sara.skyttedal@kristdemokraterna.se

073-5145614

 

 

 

 

Eva JohnssonEva Johnsson

Gruppledare

Kristdemokraternas landstingsgrupp

eva.johnsson@kristdemokraterna.se

tel. 070-377 71 71

Äntligen kan även pappan få äta tillsammans med sin nya baby och mamman på lättvårds-BB i Växjö!

Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat orättvisan i att pappor  (eller annan anhörig) inte har tillåtits äta lunch och middag i samband med att de vårdas på lättvårds BB efter förlossningen, har detta nu ändrats. Från och med den 17 mars kommer mammans partner att kunna äta alla måltider på lättvårds BB i samband med att de vårdas där efter förlossningen. 

– Jag är mycket glad över att vi nu har fått till stånd en förändring som innebär att den nya lilla familjen kommer att kunna vara tillsammans hela tiden och pappan slipper lämna mamman och barn för att handla mat, säger kristdemokraternas gruppledare Eva Johnsson.Totalt kommer papporna nu att kunna äta alla dagens tre måltider tillsammans med mamman och deras nya baby.

Detta är undantagslöst en Win-win-förändring. För personalen innebär det en lugnare patient som får ha anhörig vid sin sida utan ofrivilliga men nödvändiga ”lunch-avbrott”.  En annan viktig positiv effekt är att pappan/anhörig nu kan finnas på plats bredvid den nyförlösta mamman hela tiden. Pappan gör ju en del av det arbete som personalen på BB och förlossning annars får göra som att t ex uppmärksammar illamående, lugnar/tröstar, är behjälplig med övrigt som toalettbesök osv osv. Det är naturligtvis också bra, både för personal och patienter med extra ögon inne på rummet.

Den nya förändringen innebär att det blir lite som en ”hel-pension” för hela den nya familjen, vilket också har varit efterfrågat av både anhöriga och mammor. En positiv och glädjande förändring för de nyblivna föräldrarna.