Äntligen kan även pappan få äta tillsammans med sin nya baby och mamman på lättvårds-BB i Växjö!

Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat orättvisan i att pappor  (eller annan anhörig) inte har tillåtits äta lunch och middag i samband med att de vårdas på lättvårds BB efter förlossningen, har detta nu ändrats. Från och med den 17 mars kommer mammans partner att kunna äta alla måltider på lättvårds BB i samband med att de vårdas där efter förlossningen. 

– Jag är mycket glad över att vi nu har fått till stånd en förändring som innebär att den nya lilla familjen kommer att kunna vara tillsammans hela tiden och pappan slipper lämna mamman och barn för att handla mat, säger kristdemokraternas gruppledare Eva Johnsson.Totalt kommer papporna nu att kunna äta alla dagens tre måltider tillsammans med mamman och deras nya baby.

Detta är undantagslöst en Win-win-förändring. För personalen innebär det en lugnare patient som får ha anhörig vid sin sida utan ofrivilliga men nödvändiga ”lunch-avbrott”.  En annan viktig positiv effekt är att pappan/anhörig nu kan finnas på plats bredvid den nyförlösta mamman hela tiden. Pappan gör ju en del av det arbete som personalen på BB och förlossning annars får göra som att t ex uppmärksammar illamående, lugnar/tröstar, är behjälplig med övrigt som toalettbesök osv osv. Det är naturligtvis också bra, både för personal och patienter med extra ögon inne på rummet.

Den nya förändringen innebär att det blir lite som en ”hel-pension” för hela den nya familjen, vilket också har varit efterfrågat av både anhöriga och mammor. En positiv och glädjande förändring för de nyblivna föräldrarna.