Distriktets vårstämma

Den 16/3 hölls vårstämma för Kristdemokraterna i Kronoberg. Förutom de formella besluten besöktes vårstämman av Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson tillika riksdagsledamoten Annica Eklund från Tibro som presenterade utkastet till kristdemokraternas skolpolitik.

20130316-114150.jpg