• Alliansen i Regionen presenterar sin Budget

  Idag presenterade Alliansen sin budget för Region Kronoberg. Hela budgeten går att läsa här: Alliansbudget 2018, men en sammanfattning följer nedan.

   

   

  Alliansen har i år gjort en budget som fokuserar främst på att kapa vårdköerna och att låta Kronoberg växa och utvecklas.

  Korta köer

  Att vårdköerna har fått växa så mycket under denna mandatperiod är oacceptabelt. Idag väntar över 2700 kronobergare på operation/åtgärd. Snabbast växer köerna på BuP, där n...

 • Ingen kollektiv bestraffning av religiösa friskolor

  Socialdemokraterna har bestämt sig för att göra frågan om religiösa friskolor till en valfråga. Den religiösa beröringsskräcken har nu tagit steget mot en kollektiv bestraffning av alla skolor med religiösa förtecken – oavsett om de är välfungerande eller inte. Det är beklämmande att se hur socialdemokraterna blir alltmer desperata och populistiska i sina utspel i jakten på att bibehålla makten.

  Shekarabis (S) bevekelsegrunder för att stänga religiösa friskolor grundar sig i hans uppvä...

 • Interpellation angående situationen på BB-Förlossning

  Interpellation till Anna Fransson (S) Regionstyrelsens ordförande. Situationen på BB-förlossning

  I rapport från socialstyrelsen 2017-03-03 presenters statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. I denna rapport är det glädjande att läsa att Kronoberg ligger väl till i förhållande till riket. Men sedan underlaget i rapporten togs har mycket hänt på BB-förlossning i Kronoberg. Mia Ahlberg, förbundsordförande för Barnmorskeförbundet och forskare kring förlossningsskador, lyfter i s...