Vården behöver renoveras

 Kristdemokraterna har presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla.
Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför bland annat att prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en tvåveckorsperiod.

Ett annat förslag handlar om större patientmakt. Den som är sjuk och lever med sin sjukdom dygnet runt styrs ofta av vårdens rutiner. Vi vill istället att man ska bli en certifierad patient så att man själv får styra vården efter sina behov.

Stor satsning på förlossningsvården

Kristdemokraterna satsar 2,5 miljarder kronor till förlossningsvården de närmaste tre åren – 750 miljoner kronor mer än regeringen.
– Det är så många kvinnor som upplever en enorm otrygghet inför förlossningen. Det måste vi ändra på, säger Ebba Busch Thor.

Pengarna ska bland annat gå till höjda löner och förbättrad arbetssituation för barnmorskor och undersköterskor.
– Varje dag kan inte vara en sprintmarsch på jobbet för att orka och räcka till. Då behöver man fler kollegor, en bättre arbetssituation och på sina håll en bättre lön.

Satsningen ska bland annat resultera i 5 000 nya förlossningsplatser.
Därutöver satsas 30 miljoner kronor på patienthotell för gravida kvinnor som bor i glesbygden. De ska kunna bo tillsammans med sin partner inför den stundande förlossningen.
KD avsätter också 30 miljoner kronor för att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för förlossningsvård – med syftet att höja professionens kompetens och för att förebygga och behandla förlossningsskador

IT affären inom transportstyrelsen är allvarlig

Transportstyrelsens it-affär kan vara det största säkerhetsläckaget sedan affärerna kring Stig Bergling och Stig Wennerström. Myndig­heten har på ett vårdslöst sätt hanterat sekretessbelagda uppgifter och har bland annat riskerat individer med skyddad identitet och rikets säkerhet.

Regeringen har än så länge inte velat svara på frågor utan skjuter hela ansvaret på Transportstyrelsen.

Men enligt flera medier handlar det om att utländska it-tekniker som inte säkerhets­prövats fått tillgång till hela det svenska ­registret över körkort samt känslig information om mili­tära fordon, Stockholms tunnelbana, broar, vägar och hamnar i Sverige. ­Denna läcka innebär i sådana fall inte bara stor fara för den personliga integriteten och framför allt för personer med skyddad identitet, utan även fara för rikets säkerhet. Enligt uppgift kunde teknikerna komma åt, kopiera, redi­gera och även sprida data från Transport­styrelsens servrar i Sverige. Dessutom kunde teknikerna med sin behörighet radera loggar som finns och på så sätt sopa igen spåren efter­ sig. Det är mycket allvarligt.

Säpos förhörsprotokoll visar att Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör redan i februari 2016 hade informerat regeringen om att hon hade beslutat om att göra avsteg från lagen. Det tog sedan regeringen ett år att agera och avskeda henne. Det var nämligen inte förrän den 19 januari 2017 som Transportstyrelsens generaldirektör fick lämna sin tjänst. Senfärdigheten i agerandet är obegriplig.

Regeringen bör ta det ansvar som faller på dem.Vi som opposition måste utkräva det ansvaret.