Fem myter om kvotering i föräldraförsäkringen

( en debattartikel nedan som är införd hos GP den 9 januari 2017 http://www.gp.se/nyheter/debatt/fem-myter-om-kvotering-i-f%C3%B6r%C3%A4ldraf%C3%B6rs%C3%A4kringen-1.4099074 )

Just nu sprids en lång rad myter om vad som händer utan tvångskvotering i föräldraförsäkringen. Det är tydligt att kvoteringsivrarna starkt ogillar att familjer prioriterar olika. Vi är för ett ökat jämlikt uttag, men det ska ske genom en ökad flexibilitet i stället för tvång. Det gynnar både föräldrarna och barnen, skriver Aron Modig (KD).

Försäkringskassans filmer avslöjar hur kvoteringsivrarna tänker. De verkar tro att föräldraförsäkringen finns till för föräldrarna. Men det stämmer inte! Föräldraförsäkringen finns till för barnen. Det är för deras skull vi har en generös föräldrapenning. Det är barn med en förälder som inte har möjlighet att ta ut hela sin del, och dagarna bränner inne, som kommer att drabbas vid en tvångskvotering.

Vrider debatten

Att beskriva föräldraförsäkringen som att den är till för föräldrarna och inte barnet är ett sätt kvoteringsivrare använder för att vrida debatten. Här är ytterligare fem myter de sprider.

l Kvoteringen har lett till att fler pappor tar ut föräldradagar. Fel! Pappors uttag av föräldrapenningdagar ökade successivt redan före den första kvoterade månaden infördes, och pappors obetalda föräldraledighet har ökat på samma sätt.

l Kvotering leder till ökad hälsa. Fel! I en studie från 2013 kom Försäkringskassan fram till att kvinnor är sjukskrivna oftare än män, särskilt de som är småbarnsföräldrar. Men i den fördjupade uppföljningen från 2015 framkom att de föräldrar som delade mest lika på allt faktiskt hade högre risk för sjukfrånvaro.

l Den som är hemma med barn förlorar tusenlappar i pension varje månad. Fel! Ja, det påverkar pensionen när man går ner i arbetstid för att ta hand om barn men betydligt mindre än de flesta tror. En förälder som jobbar deltid i tio år får cirka 350 kronor mindre per månad i allmän pension. Att kvinnor generellt har lägre pensioner än män beror i huvudsak på att kvinnor i genomsnitt arbetar i sektorer med generellt lägre löner. Därför kommer inte tvångskvotering lösa problemet med kvinnors låga pensioner.

l Man får ingen löneökning om man inte delar föräldrapenningen helt lika. Fel! Man är med i lönebildningen även som föräldraledig och det finns i dag ett förbud mot att missgynna föräldralediga vid lönesättning.

lFöräldraförsäkringen borde knytas till varje förälder, precis som i andra socialförsäkringar. Fel! Föräldraförsäkringen är redan knuten till respektive förälder, den är redan ”individualiserad”. Varje förälder har rätt till hälften av föräldrapenningdagarna och ingen kan tvingas att överlåta sina dagar till den andra parten. Föräldraförsäkringen kan heller inte jämföras med andra socialförsäkringar. Sjukförsäkringen är exempelvis knuten till den person som är sjuk. Men föräldraförsäkringen finns till för barnens bästa.

Ska passa fler familjer

Föräldraförsäkringen är ett stort jämställdhetspolitisk framsteg som vi bör värna. Utan den skulle många kvinnor känt sig tvingade att ta säga upp sig från jobbet för att kunna ta hand om barnet den första tiden. En generös och flexibel föräldraförsäkring gör det möjligt att kunna kombinera arbete och familj.

Därför säger vi kristdemokrater inte bara nej till tvångskvotering, vi vill också göra föräldraförsäkringen mer flexibel så den passar fler familjer. Vi vill att alla dagar ska kunna fördelas fritt mellan föräldrarna och även överlåtas till annan närstående person – så som en mor- eller farförälder alternativt en annan vuxen familjemedlem. En reform som skulle uppskattas av många ombildade, samkönade och ensamstående familjer eftersom dagar kan överlåtas till en närstående som inte nödvändigtvis är registrerad förälder till barnen.

Vi vill också minska ner den effekt föräldraledigheten har på pensionen genom att utöka pensionsinbetalningarna till föräldralediga och automatisk dela premiepensionen mellan föräldrar.

På så sätt tar vi steg mot ökad jämställdhet utan att försvåra för familjer att hitta de lösningar som passar dem.

Aron Modig (KD)

riksdagsledamot från Göteborg och talesperson i socialförsäkringsfrågor

Pension är uppskjuten lön

Drygt 20 procent av Hallands befolkning är över 65 år. De allra flesta är beroende av att pensionen är tillräckligt stor för att kunna försörja sig.
Att då ha en högre skatt på pension än den som arbetar är i längden inte sunt för en nation.
Vi måste inse vad pensionen är, Pension är uppskjuten lön – inte ett bidrag eller en ersättning som man uppbär när man i arbetsför ålder inte arbetar.
Det bör därför beskattas lika som arbetsinkomst. Vi kristdemokrater föreslår därför att skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer avskaffas helt.
Reformen kostar knappt 14 miljarder kronor för staten och finansieras genom höjd moms med en procentenhet på alla momssatser.
Skattehöjningar är aldrig positiva, men reformen är angelägen och effekterna på både ekonomin och hushållen blir relativt små.
En momshöjning drabbar inte specifikt arbete, utan träffar bredare. Höginkomsttagarhushåll bidrar mest till finansieringen i kronor.
Låginkomsttagare använder något större andel av inkomsten än övriga grupper till livsmedel, men väsentligt lägre andel än övriga grupper till annan konsumtion.
För en ensamstående med två barn innebär momshöjningen cirka 80 kronor mer i månaden i utgifter. För en ensam pensionär betydligt mindre.
Vi behöver också genomföra ytterligare förstärkningar för pensionärerna med de allra lägsta pensionerna.
Därför föreslår vi kristdemokrater en höjning av bostadstillägget med 500 kr för ensamstående och 300 kr för sammanboende pensionärer. Ekonomiskt utsatta barnfamiljer får höjd barndel i bostadsbidraget och för barnfamiljer föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar. I slutänden handlar vårt förslag om att på ett så lindrigt sätt som möjligt avskaffa den skillnaden som uppstått mellan pensionärer och löntagare. Det är hög tid att slopa det som i dagligt tal brukar kallas för pensionärsskatten.
Larry Söder (Kd), Riksdagsledamot Skattepolitisk talesperson
Lars Gustafsson (Kd), Partidistriktsordförande Halland