IT affären inom transportstyrelsen är allvarlig

Transportstyrelsens it-affär kan vara det största säkerhetsläckaget sedan affärerna kring Stig Bergling och Stig Wennerström. Myndig­heten har på ett vårdslöst sätt hanterat sekretessbelagda uppgifter och har bland annat riskerat individer med skyddad identitet och rikets säkerhet.

Regeringen har än så länge inte velat svara på frågor utan skjuter hela ansvaret på Transportstyrelsen.

Men enligt flera medier handlar det om att utländska it-tekniker som inte säkerhets­prövats fått tillgång till hela det svenska ­registret över körkort samt känslig information om mili­tära fordon, Stockholms tunnelbana, broar, vägar och hamnar i Sverige. ­Denna läcka innebär i sådana fall inte bara stor fara för den personliga integriteten och framför allt för personer med skyddad identitet, utan även fara för rikets säkerhet. Enligt uppgift kunde teknikerna komma åt, kopiera, redi­gera och även sprida data från Transport­styrelsens servrar i Sverige. Dessutom kunde teknikerna med sin behörighet radera loggar som finns och på så sätt sopa igen spåren efter­ sig. Det är mycket allvarligt.

Säpos förhörsprotokoll visar att Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör redan i februari 2016 hade informerat regeringen om att hon hade beslutat om att göra avsteg från lagen. Det tog sedan regeringen ett år att agera och avskeda henne. Det var nämligen inte förrän den 19 januari 2017 som Transportstyrelsens generaldirektör fick lämna sin tjänst. Senfärdigheten i agerandet är obegriplig.

Regeringen bör ta det ansvar som faller på dem.Vi som opposition måste utkräva det ansvaret.

 

KD Föreslår en Äldremiljard

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att den som fyllt 85 år ska ha lagstadgad rätt att få flytta till ett äldreboende när personen själv bedömer att behovet finns. För att öka antalet särskilda boende föreslår vi flera åtgärder, bland annat:

  • Äldreboendemiljard. Kommuner som klarar att anvisa platser inom tre månader får en stimulans som beräknas på kommunens andel av landets alla 85-åringar som får plats inom tre månader. Om man misslyckas med mer än 15% så blir man helt lottlös.
  • 150 miljoner kronor mer i vår budget än regeringen varje år för att fler särskilda boenden bostäder ska byggas genom ett förhöjt investeringsstöd. Stödet kan också gå till trygghetsboende.
  • Höj vitesbelopp för kommunerna som inte klarar att leverera särskilt boende i tid. De kan idag bli allt mellan 10 000 kronor och 1 miljon kronor. Den lägre gränsen behöver höjas.

Uppgiften för oss kristdemokrater i Kungsbacka är att driva på så vi har tillräckligt med platser till de äldre som önskar plats. Kötiden ska vara så kort som möjligt.

Det är dags att prioritera de äldres ekonomi

Kristdemokraterna anser att det nu är dags att prioritera pensionärerna. Vi vill att hela skillnaden i beskattning av förvärvsinkomst och pensionsinkomst ska slopas. Med alliansregeringen sänkte vi skatten fem gånger för pensionärerna, med tonvikt på de sämst ställda pensionärerna. Men vi behöver göra mer och slopa pensionärsskatten helt, och likställa skatt på pension och lön.

För seniorer som jobbar ska det också ­finnas dubbelt jobbskatteavdrag från 64 års ålder så att det ska löna sig extra mycket att jobba för äldre. För seniorernas arbetsgivare föreslår vi sänkt särskild löneskatt för seniorer som Socialdemokraterna och Miljöpartiet olyckligt nog införde 2015 på 6,15 procent av arbetsgivarnas lönekostnad.

Samtidigt som hushållens inkomster har ökat, ränteläget varit lågt och bostadsbristen varit stor har bostadspriserna gått upp kraftigt. Även hyrorna har gått upp om än i lägre takt.

Trots det har taket för vad en pensionär kan erhålla i bostadstillägg stått still sedan 2007. Det uppgår till 5 090 kronor för ensam­stående och 2 545 kronor för sammanboende. Tyvärr täcker inte dessa pengar längre på långa vägar de verkliga boendekostnaderna som pensionärer möter på bostadsmarknaden.

En statlig utredning har 2015 föreslagit en höjning av taket för bostadstillägget så att pensionärer ska kunna klara sitt boende på ålderns höst. Det är ett rimligt förslag.

Utredningen konstaterade att hälften av de seniorer som bor i flerbostadshus saknar hiss och bland dem som har hiss finns det ändå trappsteg i entrén. Äldre måste kunna efterfråga ett boende som passar dem och den situa­tion de är i rent fysiskt. Det medför per defi­nition att äldres boende måste få kosta mer. Trots det hade 2015 endast 30 procent av kvinnor som fyllt 75 år råd att bo i en ny­producerad etta. Och då är den inte anpassad för äldre.