Larry Söder vald till delegationsledare

Larry Söder har blivit vald till delegationsledare för Hallands ombud till Rikstinget 20 – 22 oktober i Uppsala.

Det är 8 ombud plus fyra ersättare som åker till Uppsala för att föra fram Hallands åsikter. Mycket av fokus ligger givetvis på Vård och omsorg, Jobben, Familjepolitiken och att människor ska känna sig trygga.

Vi vet om att välfärden inte rustas för framtiden, vilket vi Kristdemokrater kommer att ha inför valrörelsen. Välfärdslöfte med reformer som skapar framtidens välfärd.

Från Kungsbacka så är deltagarna

Larry Söder, Niklas Mattsson, Helena Nyberg, Ulrika Högstrand

 

Kristdemokraterna i Kungsbacka beslutat om kommunlistan

Kristdemokraterna i Kungsbacka beslutat om kommunlistan inför valet 2018.

Det blir en del förändringar till valet 2018. Riksdagsman Larry Söder har för avsikt att kandidera till Riksdagen för ännu en mandatperiod och kliver därmed ned från toppkandidat i kommunen.

Ny toppkandidat är Niklas Mattsson, Fjärås. Han har gedigen kunskap om kommunpolitiken och kommer tillsammans med Marie Wadström och Peter Wesley vara den som driver Kristdemokraterna i Kungsbacka kommunpolitik.

Listan som beslutades på extra gruppmöte innehåller c:a 20 personer och kommer  redovisas i sin helhet längre fram. Här nedan redovisas de 5 första.

 

  1. Niklas Mattsson Fjärås
  2. Marie Wadström, Öxnared
  3. Peter Wesley, Särö
  4. Larry Söder, Frillesås
  5. Ulrika Högstrand, Onsala

Vården behöver renoveras

 Kristdemokraterna har presenterat vård- och omsorgsproposition – ett välfärdslöfte för en trygg och nära vård- och omsorg för alla.
Ett av förslagen handlar om större trygghet inom hemtjänsten. Att äldre känner trygghet i den omsorg de får är viktigt. Vi föreslår därför bland annat att prestationsbaserade medel avsätts för personalkontinuitet. Det fördelas mellan de kommuner som lyckas minska eller behålla antalet hemtjänstpersonal/hemtjänsttagare över 65 år till maximalt 10 under en tvåveckorsperiod.

Ett annat förslag handlar om större patientmakt. Den som är sjuk och lever med sin sjukdom dygnet runt styrs ofta av vårdens rutiner. Vi vill istället att man ska bli en certifierad patient så att man själv får styra vården efter sina behov.