Öka tryggheten i Sverige

Vi som Svenskar känner oss allt mer otrygga. Var tredje kvinna känner sig så otrygga att flera av dem undviker att gå ut. Sverige ska vara ett tryggt land att leva och bo i.2015 utsattes 13,3 procent av befolkningen i åldern 16-79 år för någon eller några brott mot enskild person; misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier eller trakasserier. Detta enligt BRÅ:s senaste trygghetundersökning. Det är helt orlimligt att man undviker att gå ut för att man känner sig otrygg. I det samhälle där brottsligheten fått sätta klorna i oss kommer inte bara tryggheten utan också tilliten mellan människor skadas. Det är en farlig utveckling som nu genast måste brytas. Alla måste kunna känna sig säkra när de rör sig utomhus.

Sverige ska vara ett tryggt land att leva i, oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en förort. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är avgörande och att stärka polisen i dess arbete ökar de förebyggande arbetet.

Det är dags att sätta den som blir utsatt för brott i fokus. Det gör vi bäst genom att fokusera på att öka tryggheten och få ner brottsligheten, så att antalet brottsoffer blir färre. Därför föreslår vi kristdemokrater 2 600 nya polisanställda. Av dem är 2000 poliser, 100 av dem är särskilda poliser i insatsstyrkan som därmed fördubblas och 500 är civilanställda. Civilanställda går att anställa relativt snabbt och de kan hjälpa till att avlasta polisen så att polisens arbetsuppgifter renodlas. Vi har också satsat resurser på bättre arbetsvillkor och löner för poliser i yttre tjänst för att fler ska stanna i yrket. Dessvärre har vi under senare år sett en flykt från polisyrket.

 

Förstör inte kvaliteten inom välfärden

Företagsamheten i Halland har ökat till rekordnoteringar och uppgår nu till 14 procent av befolkningen. En av de sektorer som ökar mest i Halland är välfärdssektorn som ökat med 25 procent de senaste 5 åren. Denna del har nu regeringen siktat in sig på att förstöra genom att begränsa vinster i välfärden.

Skulle förslagen i Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden bli verklighet är risken stor att små uppskattade välfärdsföretag kan tvingas att lägga ner. Samtidigt garanteras inte kvaliteten hos de verksamheter som lyckas fortsätta bedriva sin verksamhet. Vi kristdemokrater är medvetna om att de nya jobben i huvudsak skapas i småföretagen. Då är vi beroende av att människor vågar satsa tid, kraft, engagemang och pengar för att skapa, driva och utveckla företag. En ökning av välfärdsföretag innebär fler arbetstillfällen, mer skatt till staten och färre människor på bidrag – är inte det något som regeringen borde ta hänsyn till ?

Vi kristdemokrater är djupt kritiska till hur utredningen medvetet bortsett från hur välfärdsföretagens vardag och verksamhetsförutsättningar ser ut. Resultatet blir att eleven, den äldre eller patienten inte garanteras den kvalitativa välfärd som de har rätt till. Konkurrens skapar bättre kvalitet och välfärdsföretagen är en viktig del i detta. Vi som medborgare måste ställa kvalitetskrav både på de privata utförarna och de kommunala utförarna. Medborgarna ska ha makt att välja den utförare som de anser passar deras krav bäst.

Ett tecken på att Reepalu inte har förstått välfärdsföretagens verksamhet är att den sektor som välfärdsföretagen jämförs med är tjänstesektorn som helhet. Men det kan inte anses vara en rimlig jämförelse. Sektorn innehåller branscher som exempelvis sjö- och lufttransport, vilka rimligtvis kräver större kapitalinsatser än välfärdsföretag som oftast hyr sina lokaler. Resultatet blir att dessa branscher av naturliga skäl inte uppvisar samma övervinster som välfärdsbolagen i Reepalus beräkningar. Att basera ny lagstiftning på den typen av jämförelser håller inte.

För Kristdemokraterna är det tydligt att Reepalus förslag är verklighetsfrånvänt, konsekvenserna blir förödande. Kvalitet i välfärden – oavsett verksamhetsform – måste vara det avgörande.

Larry Söder , Skattepolitisk talesperson, Kristdemokraterna